Pandemia COVID-19 a warunki higieniczno-sanitarne w przedszkolu i żłobku

Pandemia COVID-19 rodzi wiele pytań dotyczących funkcjonowania przedszkoli i żłobków w zakresie warunków higieniczno – sanitarnych. Odpowiedzi na wszystkie z nich znajdziecie podczas tego webinaru.

Jakie tematy poruszamy?

  • Jak przygotować się do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy?
  • Jakie instrukcje higieniczne warto znać?
  • Czy rodzice mogą żądać potwierdzenia przeprowadzony dezynfekcji?