Dziennik elektroniczny – w aspekcie prawnym i technicznym

Dziennik elektroniczny bez tajemnic! Podczas kolejnego webinaru nasza ekspertka – Dagmara Hirsz – opowiada o e-dzienniku z perspektywy prawnej i technicznej. Serdecznie zapraszamy!

Jakie zagadnienia poruszamy?

  • Co to jest dziennik elektroniczny i jakie posiada funkcje?
  • Korzyści wprowadzenia dziennika elektronicznego dla nauczycieli i dyrektora.
  • Usytuowanie dzienników elektronicznych w prawie oświatowym – stanowisko kuratorium.
  • Procedura wprowadzenia dziennika elektronicznego.

Transkrypcja webinaru

Justyna: Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie na webinarze organizowanym w ramach Akademii INSO. Tematem naszego dzisiejszego spotkania są dzienniki elektroniczne w aspekcie prawnym i technicznym. Jak dobrze Państwo wiecie, misją INSO jest nie tylko usprawnianie pracy placówek, ale także zwiększanie efektywności dyrektorów, edukowanie, pielęgnowanie relacji z rodzicami. Naszym celem jest rozwijanie świata nauczania przedszkolnego. I właśnie na co dzień zajmujemy się i dostarczamy aplikacje do zarządzania żłobkami i przedszkolami, jednak chcąc zorganizować coś więcej, stworzyliśmy dla Państwa tę właśnie oto akademię, w ramach której cyklicznie tworzymy i organizujemy webinary tematyczne, nagrywamy dla Państwa podcasty, zapraszamy ekspertów z różnych dziedzin i wraz właśnie z nimi dzielimy się z Państwem wiedzą. Moim dzisiejszym gościem jest Dagmara Hirsz. Dobry wieczór, Dagmaro.

Dagmara: Dobry wieczór wszystkim.

Justyna: Dagmara jest wicedyrektorem przedszkola prywatnego, oligofrenopedagogiem, socjoterapeutą, terapeutą integracji sensorycznej oraz trenerem wspomagania oświaty. I dzisiaj podczas tego spotkania będzie opowiadała nam o dziennikach elektronicznych. Poruszymy sobie między innymi takie tematy jak w ogóle przedstawimy sobie, czym jest ten dziennik elektroniczny i jakie posiada opcje. Dagmara opowie nam również o korzyściach z wprowadzenia dziennika elektronicznego, korzyściach dla nauczyciela, jak również korzyściach dla dyrektora. Przedstawi nam usytuowanie dzienników elektronicznych w prawie oświatowym. Ma również stanowisko kuratorium dla Państwa. Oraz opowie o procedurze wprowadzenia dziennika elektronicznego. Dzisiejsze spotkanie będzie się składało z dwóch części, właśnie w pierwszej części Dagmara przedstawi nam te dzienniki, po której zrobimy sobie krótką sesję Q&A, podczas której Dagmara odpowie również na Państwa pytania. Natomiast w drugiej części będziemy nadal kontynuować temat dzienników i ja opowiem Państwu, jak proste i przyjemne może być prowadzenie i dokumentowanie zajęć właśnie z naszym dziennikiem elektronicznym. I mam dla Państwa również coś specjalnego. Jest to kod rabatowy dwadzieścia procent na korzystanie z naszej aplikacji do końca sierpnia, czyli do końca roku szkolnego. Aby z niego skorzystać, wystarczy skontaktować się z nami i podać kod webinar dziennik lub też założyć konto testowe z linku, który podamy na czacie. Więc ja serdeczne zapraszam do przetestowania naszej aplikacji. A teraz przejdźmy już do tej części merytorycznej webinaru. Oddaję głos Dagmarze.

Dagmara: Dobry wieczór moi mili, witam was bardzo serdecznie. Tutaj już zaczniemy od prezentacji. Proszę bardzo. A więc tak jak wspomniała Justyna, naszym tematem jest dziennik elektroniczny w aspekcie prawnym i technicznym. Tutaj opowiem, wspomnę, że opowiem tutaj może z perspektywy osoby, która też używa dziennika elektronicznego i tutaj będę się dopuszczała kilku porównań a propos tego dziennika, z którym ja miałam styczność, a tego z INSO i dlaczego jest on… jakie opcje ma, które ułatwiają mi bardziej pracę. Jest tutaj też nasz plan, czyli co to jest dziennik elektroniczny, jakie posiada opcje, korzyści z wprowadzenia dziennika elektronicznego dla nauczycieli i dyrektora, usytuowanie dzienników elektronicznych w prawie oświatowym, stanowisko kuratorium. Tutaj też podam przepis prawny, który się do tego odnosi stricte. Procedura wprowadzenia dziennika elektronicznego, też tutaj taka towarzyszy, jeśli chodzi o publiczne najbardziej. No i czas na wasze pytania. Zaczynamy. A więc tak, tutaj mój cały wykład, webinar będzie dotyczył tych dzienników na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania oraz rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez te właśnie publiczne przedszkola, szkoły, placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej, opiekuńczej i rodzajów tej dokumentacji. Weszły dwa, to drugie zmieniające, są tam nieliczne poprawki odnośnie właśnie tego głównego rozporządzenia z 2017 roku. Też zachęcam, żeby tam wejść i zobaczyć, jakie tam poprawki są. No więc tak, co to jest dziennik elektroniczny i jakie posiada opcje. Tutaj jest to wzięte z Wikipedii, super tłumaczą, że dziennik elektroniczny, czyli taki e-dziennik, to program komputerowy lub serwis internetowy służący do rejestracji przebiegu nauczania. W wielu przedszkolach jest on bardzo często stosowany. Naprawdę spotykam się teraz w przedszkolach, że chyba raczej już prawie każde przedszkole ma taki dziennik, stosuje jako system komunikowania się z rodzicami, ale też rejestrowanie przebiegu nauczania. Jest on, jeśli chodzi o kontakt z rodzicami, naprawdę bardzo pomocny, jeśli jest dobrze zrobiony, jeśli aplikacja jest dobrze zrobiona, jeśli chodzi o dziennik elektroniczny. INSO ma to naprawdę bardzo rozbudowane. Jest to przyjemne i bardzo szybkie, czego nie mogę powiedzieć o dzienniku, na którym pracujemy my. Więc komunikacja, kontakt z rodzicem jest bardzo tutaj sprawny i szybki. I zakres informacji przechowywanych w dziennikach elektronicznych jest większy, w tym tutaj akurat będę się odnosiła do INSO, więc tutaj w tym INSO ten zakres informacji jest o wiele większy niż w tradycyjnym dzienniku zajęć przedszkolnych. INSO podzielił dziennik elektroniczny na moduły, foldery. Dodajemy sobie foldery, więc automatycznie powiększamy swój taki e-dziennik, powiększamy ten rejestr przebiegu nauczania. Mamy wszystko w jednym miejscu, a nie różnego rodzaju dzienniki. Więc tak, podstawa tutaj, jak wygląda dziennik INSO. Jak widzicie, macie start, dzieci, zajęcia, rozliczenia, posiłki, grafiki, prace nawet są, ustawienia, kontrola dostępu, tablica ogłoszeń, wiadomości, pracownicy, aplikacja. Jeśli chodzi o dzieci, to mamy listę obecności, listę dzieci, kontrole, konta rodziców, aktywności dzieci, grupy i import. Aktywności też są bardzo fajnie zrobione, po prostu klikamy sobie na dane dziecko, klikamy aktywność, automatycznie wyświetla się to rodzicom. Jeśli chodzi o zajęcia, bo to jest bardzo ważne, to mamy dzienniki, zajęcia dodatkowe, zajęcia domowe, zadania domowe i zajęcia online. Jest to moduł, te zajęcia, moduł właśnie zajęć, rejestrowania przebiegu edukacyjnego. Więc te dzienniki są to dzienniki zajęć zwykłych, dzienniki zajęć indywidualnych, programów rewalidacyjno-wychowawczych, dzienniki indywidualne. Naprawdę możemy sobie stworzyć, jaki dziennik aktualnie potrzebujemy. Tutaj jeszcze dalej mamy w następnym slajdzie, o, to są te dzienniki. Dziennik na przykład logopedyczny. Możemy sobie sami, jak widzicie, jest logopedia, edytuj i taki ołówek, więc naciskamy i edytujemy. Dziennik logopedyczny, możemy po prostu sobie teraz zrobić dziennik socjoterapeutyczny, jeśli potrzebujemy taki dziennik. I w dzienniku takim, on jest naprawdę rozbudowany, ponieważ mamy charakterystykę dziecka, postępy dziecka, notatki i potem mamy też realizowanie programu zajęć, czyli kierunek usprawniania aktualnie, którego dnia prowadzimy, przebieg zajęć, jak to wyglądało i uwagi dotyczące przebiegu zajęć dziecka, programu, no jakiekolwiek możemy wpisać. I one są pięknie później wyszczególnione każdego dnia w aplikacji. Więc mamy też tutaj po prawej stronie, tak jak widzicie, to są zakładki, są takie te, jak mówiłam, moduły. Pierwszy moduł to jest podsumowanie, potem są zajęcia, rozkład zajęć i współpraca. We współpracy też możemy pisać, kiedy współpracujemy, co omawiamy, z kim współpracujemy, więc jest to naprawdę rzetelne źródło informacji, rzetelnie zrobiony dziennik. Dziennik zajęć zwykłych to akurat tutaj skopiowałam dziennik zajęć w grupie misie i tutaj już mamy więcej modułów. Tu mamy tak, podsumowanie, dzienny zapis pracy, tygodniowy rozkład zajęć, wycieczki, współpraca z rodzicami, ramowy plan dnia i kontrola dziennika. Czyli da nas, dyrektorów, jest to bardzo ważne, jeśli chodzi o kontrole dziennika. Nie musimy tworzyć, drukować miliona papierków, że kontrolujemy dziennik grupy misie, pszczółki, żuczki, kruczki, nie wiem, żółwiki, tylko po prostu w każdym dzienniku mamy dodatkowy moduł, czyli kontrola dziennika i tutaj możemy sobie wpisać datę, kontrola, czy jest wszystko w porządku, jakie mamy uwagi, co do poprawy. Widzimy to my i widzi to nauczyciel. Prawda, Justyno?

Justyna: Tak.

Dagmara: Nauczyciel ma wgląd i widzi, co jest źle.

Justyna: Nauczyciel sobie normalnie dodaje wpisy na każdy dzień. Tych wpisów może być nawet kilka, jeśli mamy kilkoro nauczycieli, którzy w danym dniu prowadzą te zajęcia, więc jak najbardziej, każdy wpis można edytować, jeśli się nawet pomylimy, nie trzeba używać tym razem korektora. zresztą chyba nawet w dzienniku nie wolno.

Dagmara: Nie, nie wolno.

Justyna: Ale możemy sobie zedytować taki. Dokładnie. Więc możemy sobie zedytować taki wpis, nawet jeśli zrobimy jakąś literówkę. I każdy nauczyciel jest podpisany elektronicznie, więc nie trzeba tutaj jeszcze dodatkowo gdzieś tam się podpisywać, no bo nawet się nie da w sumie.

Dagmara: Się podpisywać.

Justyna: Dokładnie, to jest podpis elektroniczny.

Dagmara: Więc tutaj widzimy, mamy edytuj temat zajęć i dodaj wpis. Następny slajd tutaj proszę. Dziennik indywidualny. I tutaj widzicie, macie też pięknie nazwa dziennika, bo dziennik indywidualny dla dziecka tego i tego z zajęć takich i takich, no bo mamy różne potrzeby, mamy też WWR-ki, więc tam już też możemy wpisać po prostu, co chcemy. Też możemy dodawać moduły, czyli jeśli widzicie, że dziennik na przykład nasz zajęć, które sobie chcemy, musi na przykład też mieć semestralne postępy albo cokolwiek, możemy dodać taki moduł, możemy wtedy tam opisywać te postępy dziecka czy co po prostu chcemy akurat mieć w danym dzienniku. Rok szkolny wybieramy, dziecko wybieramy, bo to jest też dziennik indywidualny, więc widzimy te wszystkie takie foldery, kafelki, gdzie możemy wpisać. Daty obowiązywania dziennika, czyli od do. To jest bardzo ważne. Jeśli na przykład wprowadzamy dziennik w trakcie roku szkolnego, no to oczywiście to nie jest dziennik, który obowiązuje od września, bo jeśli wprowadzimy w grudniu czy w styczniu, to piszemy wtedy z datą grudniową czy styczniową, że obowiązuje od tego do tego dnia. I kadra, czyli kadra przypisana do tego dziennika. No jeśli jest to dziennik zajęć indywidualnych, więc może być po prostu paru tam nauczycieli, zależy, jaki dziennik chcemy, ale przeważnie jest to jedna osoba, więc jeśli wpiszemy kadrę, dyrektor wpisuje oczywiście siebie i wtedy wpisuje nauczyciela, i tylko ten nauczyciel ma podgląd do tego dziennika. To nie jest tak, że w INSO mamy jeden dziennik i wszyscy mamy do niego podgląd, tylko przypisani nauczyciele.

Justyna: Tak, dokładnie.

Dagmara: Moduły. I jak widzimy, są też moduły. Akurat tutaj pojawił się jeden moduł, czyli możemy dodatkowo do takiego zajęcia, do dziennika indywidualnego dodać moduł współpraca z osobami współdziałającymi, co oczywiście jest bardzo ważne. A tak jak mówię, możemy te moduły włączyć do dziennika, możemy je wyłączyć, więc jest też to bardzo elastyczne. Dziennik zajęć przedszkola, no i tu też to jest ten zwykły dziennik, tak samo wpisujemy rok szkolny, grupę oczywiście, bo to jest zajęć przedszkola, więc to jest do grupy, nie do dziecka, kadrę, nauczyciela i dyrektora. Moduły, czyli możemy jeszcze sobie tutaj dodać wycieczki, możemy dodać podstawę programową, bardzo super z podstawą programową opcja, polecam, żeby dodać moduł, bardzo ułatwia. Współpraca z rodzicami, godziny pracy i kontrole dziennika. Już tutaj zaraz wyjaśnię o co chodzi z podstawą programową. Cofnę folder do misi. O, widzicie, tutaj mamy dzienny zapis pracy. Wszystko pięknie, ładnie wyszczególnione, to jest takie poglądowe, więc no nie sugerujcie się tym, bo wiem, że to po prostu nie jest tak, się nie pisze dzienny zapis pracy, tylko wyszczególnia się, ale to jest po prostu tylko takie poglądowe, żebyście widzieli, jak to mniej więcej wygląda, jak sobie napiszemy dzienny zapis pracy. I na dole macie na szaro podstawa programowa 1.5, 3.5, 4.18. Jest to super, ponieważ klikamy sobie w ten dzienny zapis pracy, pojawia nam się folder podstawa programowa, tam tylko wybieramy obszary z podstawy programowej, które ten dzienny zapis pracy spełnia, i mamy piękny pogląd, później będziemy generować takie raporty, czyli miesięczne ujęcie podstawy programowej danej grupy, na przykład w miesiącu grudniu czy w miesiącu styczniu, grupa misie, nauczyciele z grupy misie zrealizowali te obszary z podstawy programowej, a tych nie zrealizowali w tym miesiącu. I później taki dyrektor sobie pięknie sprawdza, klikając tylko generuj raport, jakie obszary realizacji podstawy programowej, jakie punkty zostały spełnione, a które po prostu nie zostały spełnione w danym miesiącu czy też na przestrzeni roku przedszkolnego. Więc nie musimy siedzieć, sprawdzać i liczyć. Jest to wszystko przejrzyste i liczy za nas, zlicza.

Justyna: Tak, a ja jeszcze tylko dodam, że nad tymi raportami aktualnie pracujemy, więc faktycznie będzie to tak wyglądało, że będziemy sobie je dopiero generować, ale podstawa programowa jak najbardziej już jest. Wybieramy sobie tylko punkty, które w danym czasie, w danym dniu realizujemy.

Dagmara: I teraz mamy tablicę ogłoszeń. Tablica ogłoszeń dla mnie to jest po prostu bomba, bo ja, ogłaszając coś na mojej tablicy ogłoszeń, nazwijmy ją tablicą ogłoszeń, nic nie widzę. Po prostu wrzucam ogłoszenie, kto wyświetli, ten wyświetli, nie widzę kto, nie widzę kiedy, no nic rodzice nie mogą dodać. Jeśli mają jakieś pytania odnośnie danego wydarzenia, to każdy, to jest w ogóle masakra, każdy po kolei musi pisać wiadomości prywatne na tej aplikacji, żebym ja mogła w ogóle wiedzieć o co im chodzi, tak? Czyli otrzymuję czterdzieści, trzydzieści wiadomości prywatnych, bo nie wiem, zrobiłam błąd albo w dacie czy tam, no zdarzają się różne rzeczy, tak? Literówkę czy cokolwiek i ktoś tam chce mnie się zapytać, czy na pewno tak, czy na pewno nie tak i wtedy wszystkim po kolei muszę odpisywać. W INSO, jak widzicie, jest tak, że macie na przykład spotkanie z rodzicami, ktoś zamieścił, macie kto zamieścił, możemy sobie wybrać placówki czy też grupy, czy konkretnych rodziców, do których ma dotrzeć wiadomość i kiedy. No i macie treść, i macie, słuchajcie, no po prostu bombę, ile osób wyświetliło. Wchodzicie sobie w to, tam jest pięć osób wyświetliło, wchodzicie sobie w tej pięć osób wyświetliło i wam wyświetla, którzy rodźcie wyświetlili wiadomość i już nie ma, a ja nie wiedziałam albo mi aplikacja nie pokazuje, bo rodzice też tak się tłumaczą czasami. I najlepsze po prostu to macie polubienia, ile osób to polubiło i komentarze, czyli oni automatycznie do tego wydarzenia nie muszą pisać do nas wiadomości prywatnych, tylko mogą komentarz do danego wydarzenia. My odpisujemy na taki komentarz i nie musimy odpisywać dwudziestu osobom, tylko po prostu jednym komentarzem załatwiamy wszystko. Oszczędność czasu, nerwów, no i zdrowia, tak? Czasami, bo naprawdę zwykłe przejęzyczenia już się spotkałam, że mogą być odebrane w jakiś tam sposób, a tutaj naprawdę szybko możemy wszystko sprostować czy też nawet edytować. Tam są takie trzy kropeczki i tam możemy edytować ogłoszenie, czyli poprawić.

Justyna: Tak, możemy edytować albo możemy jeszcze przypiąć takie ogłoszenie, jeśli jest jakieś ważniejsze.

Dagmara: Tak, jeśli ważne, ważniejsze.

Justyna: Dokładnie.

Dagmara: Też mamy tutaj bardzo fajną rzecz, bo mamy podkreślenia, mamy kolory, pogrubienia, więc te kolory w ogóle są fajne, i od razu w tym ogłoszeniu wszystko nam się rzuca, te najważniejsze rzeczy, co też jest bardzo na plus, jeśli chodzi o INSO. Ale mówię, tutaj po prostu, jak zobaczyłam, że jest ile osób wyświetliło, komentarze i te polubienia, mówię, troszeczkę, no to takie miłe i fajne, bo przynajmniej widzimy ile faktycznie osób wyświetliło dane ogłoszenie, nie musimy odpisywać na dwadzieścia wiadomości dotyczących tego samego, bo to najbardziej denerwuje. Jeśli ktoś ma jeszcze różne pytania, to okej, ale jak te pytania się powielają, powielają, to ta opcja wrzuć komentarz jest jak najbardziej super, czego mi brakuje w innych aplikacjach. I no też bardzo fajną opcją dla mnie, no ja nie za bardzo też pamiętam, kto kiedy ma urlop, a tutaj mamy też taką opcję jak urlopy i widzimy, kto bierze urlop, kto ma jaki urlop wypoczynkowy. Tam są różne rodzaje, można wybrać, urlopów, wypoczynkowy, L4, okolicznościowy, naprawdę różne. I możemy też te urlopy tutaj zaakceptować, czyli ktoś nam wysyła, tak? Nauczyciel nam wysyła prośbę o urlop na żądanie, L4 czy jakiś, my klikamy zaakceptuj, jest zaakceptowane, nauczyciel ma wiadomość, że ma zaakceptowany urlop i jest okej, nie musi czekać, nie musi dzwonić, nie musi pisać do nas, tylko po prostu działa to na zasadzie aplikacji, że jest tutaj wszystko fajnie, pięknie i widzimy kto, kiedy ma jaki urlop. No i korzyści, jeśli chodzi o wprowadzenie dziennika elektronicznego, dla nauczycieli, to jest szybkość wpisywania danych, brak nieestetycznych skreśleń. Tak jak tutaj Justyna już mówiła, nie ma tego korektora. Się nie używa, oczywiście skreślenia są na czerwono, ale nie ma tego. I jest to bardzo przejrzyste, estetyczne. Przejrzystość zapisów, ponieważ zapisy są bardzo pięknie tutaj wyszczególnione, jest ta podstawa programowa, a więc mamy naprawdę wszystko przejrzyste. Łatwa kontrola dla nas jako dla dyrektorów i też dla nauczycieli, możemy sobie wszystko pięknie, ładnie skontrolować. Nie ma czegoś takiego, że zostanę jeszcze dwadzieścia minut dłużej po pracy, bo koniecznie muszę to zrobić i autobus mi ucieknie. Mogę jechać do domu, zrobić to w autobusie, w pociągu, bo bardzo ważne, ta aplikacja działa też na telefonie, gdzie jest to też plus, jeśli chodzi o INSO, bo niektóre aplikacje nie mają takiej na telefon aplikacji. A tutaj działa to na telefonie, na tablecie, na laptopie, więc jest to super. Jeśli chodzi tylko tam o zajęcia wideo, prawda, bo też tam są zajęcia, tak jak już mówiłam, że wrzucamy zajęcia zdalne takie do robienia, ale też mamy zajęcia wideo tutaj w aplikacji, więc te zajęcia są rekomendowane, żeby jednak przeprowadzać je przez laptopa, co jest logiczne raczej, no ale przez telefon też jakoś uciągnie, prawda, Justyna? W razie W.

Justyna: Wiesz co, wiem, że korzystają, aczkolwiek, no my zdecydowanie polecamy przeglądarkę i dokładnie to przeglądarkę Google Chrome.

Dagmara: Tak.

Justyna: Wtedy aplikacja i akurat zajęcia online działają bez zarzutu.

Dagmara: Właśnie, więc naprawdę jest to plus, że mają tutaj własną taką, jak to się nazywa fachowo, serwis? Własny serwis wideo rozmów z rodzicami, czyli możemy takie wideo spotkanie z rodzicami przygotować, wideo nauczanie zdalne, czyli po prostu przeprowadzamy zajęcia z dziećmi przez wideo. Jest to naprawdę super, nie musimy korzystać z żadnych Teamsów, które nas wywalają albo z żadnych takich innych systemów, które po prostu się zacinają. Tutaj działa to bardzo super, szybko i się nie zacina. Łatwa kontrola, to już mówiłam, szybkie porozumiewanie się z rodzicami, budowanie relacji. Co my nie wstawimy, to zawsze wyskakuje rodzicowi w powiadomieniach na aplikacji, więc jest to bardzo szybkie. Nauczyciel może odpisać nam jako nauczycielom, napisać coś do dyrektora, zostawić ten komentarz czy tam nawet like, że mu się podoba. System zadań zdalnych i spotkań wideo to właśnie to, co powiedziałam, to też jest tutaj bardzo fajnie zrobione, te zadania zdalne. Wrzucamy listę zadań do zrobienia, załączamy pliki, czyli załączamy, to już pewnie wiecie też z innym aplikacji, załączamy pliki, czyli te obrazki czy tam nawet jakiś link na YouTube, więc jest to fajne też, przejrzyste. No i te spotkania wideo, które tutaj po prostu wygrywają, jeśli chodzi o INSO, że mają właśnie tą własną platformę spotkań wideo z dziećmi, zajęć zdalnych wideo. Szybkie przekazywanie informacji, raporty o realizowanych zapisach z podstawy programowej, to jest w trakcie realizacji, ale to będzie, więc już to na gorąco jest robione, bo zbliża się koniec roku, semestru, więc pewnie będzie już. Grafiki pracowników, to jest super, co jest w INSO. Jako dyrektorzy, no niektórzy mają już naprawdę tam z piętnastu pracowników, przy pięciu jeszcze okej, ogarniemy, tak? Przy pięciu, sześciu pracownikach, kto kiedy mniej więcej, jakiś system dwa na dwa w ogóle polecam, jest super albo tydzień na tydzień, co już jest mniej super, mi się mniej sprawdziło przynajmniej tam w takich placówkach, do których mam dostęp, ale jak już mamy piętnastu pracowników, no to ciężko ogarnąć nam, kto kiedy przychodzi, więc tutaj wchodzimy w aplikację, mamy grafiki i wszystko widzimy, pani Marta na tą, od tej do tej, jest tam to podzielone na czas, na dni, więc nie musimy pisać i się pytać, kto kiedy przychodzi do pracy. Automatyczne rozliczenia, no to tu już też INSO ma automatyczne rozliczenia, jeśli chodzi o płatności. Ma dwa rodzaje płatności, tak? Macie za posiłki i macie za czesne. Jeśli chodzi o posiłki, to też jest automatycznie. Aplikacja INSO ma też tak, że możemy dać pani dostęp z kuchni do aplikacji INSO i tam automatycznie są wysyłane posiłki na kuchnię przez aplikację, jakie są, ile posiłków do danej placówki, jakie diety, więc też panie intendentki albo panie z kuchni fajnie, pięknie widzą, mają wszystko w aplikacji, kto przychodzi i czy są jakieś diety. I mamy też oszczędność czasu, no bo nie oszukujmy się, wpisywać wszystko do dziennika papierowego, to oj zajmuje, naprawdę dużo czasu zajmuje. A tutaj pięknie wszystko piszemy, zaznaczamy sobie tylko podstawę programową, tą realizację, nie musimy szukać, nie musimy nic pisać, tylko klik, klik i jest. No i też nie musimy zostawać po pracy, bo dziennika papierowego do domu wziąć nie możemy, więc musimy zostać po pracy, żeby go uzupełnić. No, a tutaj w aplikacji nie ma tego problemu, tak? Mamy dostęp wszędzie, gdzie jesteśmy, gdzie jest po prostu dostęp do Internetu, więc to jest jedyne ograniczenie, ten Internet, chociaż teraz jest wszędzie, więc tutaj nas nie ogranicza brak możliwości wzięcia dziennika do domu, ponieważ dziennik mamy przy sobie w kieszeni. Wchodzimy i coś poprawiamy, tak? Coś edytujemy i jest to bardzo szybkie. Usytuowanie dzienników elektronicznych w prawie oświatowym. No to tutaj w rozporządzeniu właśnie jest, że te dzienniki, o których mowa, tutaj nas dotyczy paragraf drugi, mogą być prowadzone także w postaci elektronicznej, czyli dzienniki prowadzone w postaci elektronicznej są zwane dalej dziennikami elektronicznymi. I bardzo ważne, za zgodą, to do publicznych najbardziej, za zgodą organu prowadzącego przedszkole, szkołę lub placówkę dzienniki, o których mowa w tych paragrafach, nas interesuje oczywiście, jeszcze raz powtarzam, ten drugi, mogą być prowadzone wyłącznie w postaci elektronicznej, czyli nie musimy prowadzić papierowej i elektronicznej. Zaraz wyjaśnię o co chodzi. Nie określono, kiedy można wprowadzić dziennik. Tutaj w rozporządzeniu nie ma w żadnych tam zapisach oświatowych, kiedy można wprowadzić dziennik, na przykład na początku semestru, na początku tam roku szkolnego. Wprowadzenie dziennika elektronicznego wymaga zabezpieczenia danych stanowiących dzienniki elektroniczne przed dostępem osób nieuprawnionych. INSO to spełnia. Macie kody dostępu, wszystko jest tajne i szyfrowane, chronione. Zabezpieczenia danych stanowiących dzienniki elektroniczne przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą, tutaj też w INSO jest to spełnione. Rejestrowanie historii zmian i ich autorów, to tak jak mówiłam, jak robimy wpis, robimy edytuj, to jest tam też wyszczególnione, kto edytował i kiedy edytował, prawda, Justynko?

Justyna: Dokładnie tak.

Dagmara: Więc wszystko jest rejestrowane, cała historia, umożliwienia bezpłatnego wglądu rodzicom do dziennika elektronicznego w zakresie dotyczących ich dzieci, też jest to do spełnienia, więc jeśli rodzic będzie chciał, to oczywiście ma prawo może do tego. Jeśli chodzi nawet o RODO, tutaj INSO musi to spełniać, więc INSO to spełnia. I w przypadku prowadzenia dzienników tych elektronicznych wyłącznie w postaci elektronicznej, tylko i wyłącznie, wpisanie przez nauczyciela w dzienniku elektronicznym tematu zajęć jest równoznaczne z potwierdzeniem przez nauczyciela prowadzenia tych zajęć. Czyli jeśli nauczyciel już wpisze temat zajęć, w historii jest, kto wpisał temat zajęć, to znaczy, że ten nauczyciel przeprowadzał zajęcia. Więc już tam się nie trzeba podpisywać, już to jest równoznaczne z tym, że jest to potwierdzenie, że nauczyciel przeprowadzał zajęcia. Już sam wpis tematu zajęć. I jeśli chodzi o stanowisko kuratorium oświaty, ja wysłałam maila, niestety nie otrzymałam maila zwrotnego, pewnie mają dużo maili, więc dzwonię, zawsze mam tak, że jak nie drzwiami, to oknem. Zawsze dzwonię do kuratorium oświaty w Gdańsku i potem tam słyszę zawsze to samo, że muszę dzwonić do Gdyni, bo tam mają nadzór nad naszą placówką, w której jestem, więc zadzwoniłam i zapytałam się jeszcze raz o to właśnie, kiedy można wprowadzić dziennik elektroniczny, skoro nie jest to tutaj w prawie oświatowym podane, więc chciałabym jeszcze usłyszeć stanowisko ich. No i dowiedziałam się to samo, co z prawa oświatowego, czyli nie jest to jednoznacznie napisane. Przepisy prawa oświatowego nie precyzują, kiedy można wprowadzić dziennik elektroniczny. To jest z rozmowy telefonicznej, tutaj tak wyszczególniłam takie informacje. Zatem możemy wprowadzić go w każdej chwili, co jest naprawdę super. I pani, jak się dowiedziała, że tą informację też zbieram do webinaru właśnie dla was, to od razu mi powiedziała, tylko proszę pamiętać, żeby im przekazać, że podwójna dokumentacja może być prowadzona maksymalnie dwa semestry, czyli my przez dwa semestry możemy prowadzić dziennik elektroniczny i dziennik papierowy maksymalnie. Potem już się decydujemy albo na elektroniczny, albo na papierowy. Z autopsji wiem, że od razu elektroniczny, wszyscy się decydują na elektroniczny, to jest naprawdę duża oszczędność czasu. I potem jest dobrze ująć ten okres przejściowy dla rodziców, nauczycieli, czyli to prowadzenie podwójnej na przykład dokumentacji, tej maksymalnie dwusemestralnej, to jest na ten tak zwany okres przejściowy, może trwać tydzień, może trwać miesiąc, może trwać dwa miesiące, możemy od razu wejść w aplikację, jednak tutaj pani powiedziała, że preferuje jednak ten okres przejściowy, no i trzeba poinformować oczywiście nauczycieli i rodziców o tym, że wprowadzamy taką aplikację. I bardzo ważne, należy wpisać zmiany w statucie zgodnie z uchwałą rady pedagogicznej. Czyli jeśli mamy oczywiście radę pedagogiczną, bo jeśli nie mamy rady pedagogicznej, po prostu dyrektor zarządza, że od dnia tego i tego będzie prowadzony dziennik elektroniczny, wszystkie zapisy będą tam prowadzone i taką zmianę musimy nanieść w statucie. Czyli określić to, w jaki sposób będzie prowadzona dokumentacja przebiegu nauczania. I potem oczywiście ten musimy statut, no zaktualizować w Urzędzie Miasta. Jeśli chodzi o procedurę wprowadzenia dziennika elektronicznego, no to najpierw musimy uzyskać zgodę organu prowadzącego i tutaj będzie wzór. Wysłałam tutaj do INSO wzór takiej zgody, którą możecie wypisać i wysłać do organu prowadzącego. Informujemy nauczycieli, radę nauczycielską, radę pedagogiczną, potem informujemy radę rodziców i informujemy rodziców o zamiarze wprowadzenia INSO, możemy nawet sobie wydrukować, co to jest INSO. Tam na stronie INSO macie bardzo, widziałam, ładne takie broszurki informacyjne, gdzie rodzicom można rozdać albo wysłać. No niestety, jak nie macie jeszcze aplikacji, to nie wyślecie na tablicy ogłoszeń, tylko musicie to wydrukować, czyli strata czasu i pracy, i w ogóle, i strata papieru, a musimy być eko, a dziennik elektroniczny wpisuje się właśnie w ten styl ekologiczny. Też jest atutem. Więc informujemy wszystkich, że wprowadzamy dziennik elektroniczny i też jeśli chodzi o rodziców, to warto też wspomnieć, że po to jest dziennik, aby rejestrować przebieg nauczania oraz poprawić jakość komunikacji i szybkość komunikowania się z rodzicami. Więc jest to też dodatkowy plus, o którym możemy wspomnieć. Czyli informujemy wszystkich, wysyłamy zgodę do organu prowadzącego, organ prowadzący akceptuje, robimy okres, jeśli chcemy, ale polecam zrobić okres przejściowy, czyli przez miesiąc chociaż, żeby rodzice mieli wgląd i zapoznali się z tym dziennikiem elektronicznym, tam robili swoje pierwsze zapisy, czyli odznaczali dziecko czy zaznaczali, że będzie obecne, nieobecne, tam naliczali im płatności. Niech tą płatność wykonają i potem się decydujemy, czy zostajemy przy dzienniku papierowym, czy przy dzienniku elektronicznym. No i wtedy już też w statucie warto napisać, ile ten okres przejściowy będzie trwał, że od tego do tego czasu jest prowadzona podwójna dokumentacja. I tutaj już dziękuję za waszą uwagę, za poświęcony czas, no i czekam na wasze pytania.

Justyna: Super, to dziękujemy bardzo. I ja zerkam na czat, ale na ten moment pytań chyba widzę, że na razie nie mam. Natomiast pojawiło się jedno takie stwierdzenie, bo mówiłaś, że w sumie większość przedszkoli już gdzieś tam wprowadza te dzienniki elektroniczne, natomiast pani Agnieszka napisała, że no jednak jeszcze nie każde przedszkole, zwłaszcza te państwowe, nie mają dzienników elektronicznych, no i faktycznie to tak naprawdę zależy tylko od…

Dagmara: Tak, większość, bo to nie wszyscy, nie?

Justyna: Większość to nie znaczy, że wszyscy, dokładnie, więc na pewno jest jeszcze spora ilość przedszkoli, placówek, które być może chciałyby albo niekoniecznie mają takie możliwości, być może nawet nie wiedzą o takiej funkcji, że możemy takie dzienniki elektroniczne nawet wprowadzić.

Dagmara: Bardzo ważne, przerwę Ci, tam jest to, co wam wysłałam, zgodę do organu prowadzącego, tam właśnie są plusy korzystania z aplikacji INSO, czyli na przykład jasność komunikowania się. Możemy tam wpisać, tam właśnie są takie podpunkty i tam są w nawiasie, co tam mamy wpisać, więc tam możemy organowi prowadzącemu napisać, że INSO wpisuje się w system ekologiczny, nie marnujemy papieru, czyli zejdzie nam mniejsza ilość papieru, szybkość komunikowania się, szybkość wpisywania, więc no mam nadzieję, że w publicznych organ prowadzący wyrazi zgodę. No koszty też nie są jakieś wysokie bardzo i możemy to przełożyć na kupno papieru do drukarki, gdzie naprawdę idzie bardzo dużo, jeśli chodzi o te wszystkie nawet kontrole, arkusze kontroli dziennika, arkusze wycieczek, więc no mam nadzieję, że się zgodzą, naprawdę, bo aplikacja jest naprawdę super rozwiązaniem, ułatwia, strasznie ułatwia dyrektorom, zwłaszcza w prywatnych placówkach, bo w publicznych oczywiście tam pobieramy symboliczne kwoty, ale też pobieramy, więc też musimy to wyliczyć, a tutaj w aplikacji mamy generuj raporty, generuj płatności, płatności się generują, rodzice dostają i przez aplikację rodzice płacą, więc jeśli płacą przez aplikację, automatycznie jest, że zapłacono i wtedy tylko sobie ściągamy osoby, które zapłacimy, które jeszcze nie zapłaciły, nie musimy robić sobie jakichś zapisów, odznaczać, zaznaczać, więc to wszystko po prostu aplikacja robi za nas, wszystko generuje. Każde zmiany, generuje raporty, generuje historię, generuje płatności. Naprawdę wszystko ta aplikacja robi za nas i strasznie ułatwia nam czas. A my możemy spędzić czas z rodziną.

Justyna: Dokładnie. Dzienniki tak naprawdę, bo ja wiem, że nawet rozmawiając z różnymi dyrektorami czy właścicielami, czasami są takie sytuacje, że faktycznie ten dziennik elektroniczny trzeba wydrukować, czy to właśnie nawet na potrzeby jakiejś kontroli, no i tutaj faktycznie wtedy możemy sobie po prostu ten dziennik wrzucić do PDF-u i drukować, natomiast jeśli nie ma takiej potrzeby w ciągu roku, to te dzienniki możemy po prostu po zakończonym tam semestrze zapisać sobie w PDF-ie i też przechowywać przez określony czas. To chyba tak jak wszystkie inne dokumenty przez około pięć lat, prawda?

Dagmara: Tak.

Justyna: Jeśli się nie mylę co do dokumentów. Dobrze i super, bo właśnie pojawiło się nam w sumie pytanie, czy brak aprobaty niektórych z rodziców na tą formę kontaktów może być przeszkodą, by wprowadzić dziennik elektroniczny.

Dagmara: No tak, jeśli chodzi o zgodę do organu prowadzącego, to tam też zawarłam takie coś, że rodzice też aprobują, no to napiszmy, że większość rodziców, przecież wszystkim nie dogodzimy. Nie ma tak, że ktoś dogodzi wszystkim, tak? Więc napiszmy, że większość rodziców, możemy napisać nawet procentowo, bo bez aprobaty pewnie zostaniemy z dwoma procentami osób, więc dziewięćdziesiąt osiem procent osób jest zadowolonych z takiego systemu rozwiązania, zróbcie ankietę, przeprowadźcie ją i też w ankiecie warto napisać te korzyści, tak? I potem, czy chcą, czy nie chcą rodzice i potem można organowi przedstawić już te procenty konkretne, ile osób jest zadowolony, ile nie. No, ale jeśli organ prowadzący nie chce zezwolić, to nawet do czegoś takiego się… to nawet coś takiego może być przeszkodą. A jeśli jest właśnie pro i w ogóle, chociaż w tym roku naprawdę działania priorytetowe dla przedszkoli i szkół to jest właśnie innowacyjność, a dziennik elektroniczny wpisuje się w tą innowację też, więc myślę, że wydadzą zgodę, bo jednak wszystko idzie ku nauczaniu zdalnemu. Też można napisać, że aplikacja INSO posiada własny serwis zajęć online i zajęć domowych, zajęć zdalnych, jest to na pewno na wielki plus, tak? No dla dzisiejszych czasów, dla dzisiejszej pandemii i sytuacji. Justyna: Ja mogę jeszcze ze swojej strony trochę tak dodać, też z doświadczenia wiem, jak rozmawiam z dyrektorami, że czasami ten brak aprobaty jest w sumie może związany z tym, że rodzice nawet nie do końca wiedzą, z czym taki dziennik się wiąże, czyli nie mają świadomości, że na przykład mogą zgłaszać nieobecności kilkoma kliknięciami, a nie właśnie specjalnie dzwonić czy tam wysyłać smsy, że mogą opłacać te aplikacje, że mają wszystkie ogłoszenia, informacje, wiadomości w jednym miejscu, a nie muszą szukać informacji gdzieś na tablicy ogłoszeń czy gdzieś dzwonić i jeszcze dodatkowo dopytywać, czy odszukiwać zdjęć jeszcze dodanych gdzieś być może na jakiejś grupie na Facebooku, więc czasami jest to też z tym związane, ale spotykam się też z takimi placówkami, gdzie kontaktują się panie, które twierdzą, że rodzice już nie mogą się doczekać, kiedy zostanie wprowadzona jakaś aplikacja, jakiś dziennik, bo oni chcieliby mieć wszystko właśnie w telefonie, gdzieś pod ręką w jednym miejscu, więc wiem, że to rodziców mamy różnych, natomiast myślę, że warto się nawet z nimi gdzieś spotkać. W czasach pandemii jest to może dosyć trudne, ale właśnie tak jak wspomniała Dagmara, być może jakąś ankietę przeprowadzić, być może nawet jakieś ogłoszenie umieścić, w którym opiszemy, co taki dziennik daje rodzicom, właśnie przedstawimy zalety takiego dziennika rodzicom. I wtedy być może będą bardziej przekonani do tego, żeby wprowadzić go do przedszkola. I mamy kolejne…

Dagmara: Tak, pytanie, kiedy pracować na dzienniku.

Justyna: Dokładnie.

Dagmara: Jeśli pracuje się z dziećmi w grupie. No dobrze, ale skoro pracuje się z dziećmi w grupie, to trzeba wypełnić ten dziennik papierowy, więc też trzeba znaleźć na niego czas. No i nawet więcej czasu niż na e-dziennik, niż na dziennik elektroniczny. Przecież robimy tam, nie wiem, z jakiegoś wydawnictwa to bierzemy kopiuj wklej do dziennego zapisu, więc już nie musimy tego przepisywać, bo w dzienniku papierowym tego nie zrobimy, w aplikacji zrobimy kopiuj wklej i dodamy po prostu swoje, że tam zmienimy na swoje, więc to jest też super, więc tutaj myślę, że no ten czas poświęcony na dziennik papierowy poświęcamy go o wiele mniej na dziennik elektroniczny, jeśli pracujemy w grupie z dziećmi.

Justyna: Dokładnie. A poza tym do takiego dziennika dostęp ma każdy z poziomu albo swojego telefonu, albo z laptopa, więc to nie jest jeden dziennik, który musimy przekazywać sobie z rąk do rąk, gdzie jedna pani czeka na drugą, żeby uzupełniła jakiś swój wpis z dzisiejszego dnia.

Dagmara: Dokładnie.

Justyna: Tylko w tym samym czasie na tej aplikacji, na dzienniku może pracować kilku nauczycieli.

Dagmara: I tutaj jest jeszcze, czy jeśli organy… to jest bardzo ważne pytanie, o tutaj chodzi o przedszkole pewnie prywatne, czy jeśli organem jest osoba fizyczna, a przedszkole jest niepubliczne, to sam wyraża zgodę, prawda. Jesteśmy organem prowadzącym, mamy przedszkole prywatne, sami wyrażamy zgodę. Pytamy, jeśli mamy rade pedagogiczną, warto się jednak ich zapytać, radę pedagogiczną, czy wyrażają zgodę, zrobić sobie taką uchwałę, że uchwała rady pedagogicznej wprowadza od tego i tego dnia konkretnie dziennik elektroniczny. No i wprowadzamy dziennik. Mnóstwo zalet tego rozwiązania, a czy są jakieś wady? Jest jedna wada, tak naprawdę tylko jedna. W dzienniku papierowym mogę podać mnóstwo, nieekologiczny system, ponieważ niszczymy papier, bardzo dużo czasu zajmuje, jest nieestetyczny dziennik papierowy, musimy go przekazywać z rąk do rąk i mamy dostęp tylko w placówce. Jeśli chodzi o wadę dziennika elektronicznego, to jest Internet. I to tak naprawdę to jest jedyna wada. Tylko i wyłącznie ta wada, a zalet jest o wiele więcej niż w dzienniku papierowym.

Justyna: Ale wada pod względem takim, że musimy po prostu mieć dostęp do Internetu.

Dagmara: Żebyśmy mieli. Tak, znaczy nawet nie do dobrego, bo na aplikacji mi na przykład w domu wasza aplikacja działa tak, gdzie mam naprawdę słaby Internet, w drugim mieszkaniu, a działa naprawdę na laptopie super, więc Internet nie musi być jakiś mega dobry, po prostu musi być.

Justyna: Tak, no bez Internetu niestety nie damy rady nic zrobić.

Dagmara: Tak.

Justyna: Ponieważ to jest oprogramowanie działające w chmurze. Więc Internet musi w takim przypadku być.

Dagmara: Dokładnie.

Justyna: I było jeszcze pytanie odnośnie kosztów takiego dziennika. Pani Jolanto, ja zachęcam do kontaktu albo telefonicznego, albo mailowego i wszystko dokładnie pani wyjaśnię, i opowiem, jak przedstawiają się koszty takiego dziennika, natomiast już mogę powiedzieć, że jest on na pewno uzależniony od ilości dzieci w placówce oraz od tego, na jaki pakiet się państwo zdecydujecie. Natomiast jeśli chodzi o szczegóły, to zapraszam do kontaktu telefonicznego bądź mailowego.

Dagmara: Jeszcze jest jedno pytanie ważne, a co, jeśli rada pedagogiczna nie zaakceptuje dziennika elektronicznego? Musimy po prostu bardzo dobrze im przedstawić zalety, a zalet jest naprawdę mnóstwo i wątpię, że ktokolwiek nie chciałby dziennika elektronicznego przy oszczędności czasu i tak jak mówię, możemy zrobić kopiuj wklej. Nie mówię, żeby wszystkiego kopiować, tylko żeby sobie po prostu skopiować najważniejsze treści, zmodyfikować pod własną placówkę, więc naprawdę nie musimy nic przepisywać. Trzeba po prostu radzie pedagogicznej bardzo dobrze wytłumaczyć. Jeśli jesteśmy przedszkolem prywatnym, no to tu troszeczkę mamy taki monopol, jesteśmy organem prowadzącym i organ prowadzący wprowadza, i potem organ prowadzący może po prostu zaznajomić radę pedagogiczną, że podjął taką decyzję i potem wpisujemy to, że dnia tego i tego odbyło się spotkanie rady pedagogicznej na temat zaznajomienia z aplikacją INSO, która wchodzi już na przykład od stycznia, tak? Już od nowego semestru. I jak to wygląda podczas kontroli kuratorium? Tak, jeśli chodzi o kuratorium, w ogóle dzwoniłam do tej pani z kuratorium, to super, powiedziała, że super pomysł, że super webinar, że poleca, żeby to wszystko jednak było elektroniczne, bo wszystko ku temu zmierza, że może później nawet będą kontrole elektroniczne, to by było fajne, więc już tak nawet wybiegła w przyszłość troszeczkę marzeniami. A jeśli chodzi o kontrolę taką dotychczasową w XXI wieku, to aplikacja INSO generuje raporty, czyli generujemy wszystko, że możemy wydrukować i możemy przedstawić to kuratorium w wersji papierkowej, jeśli chcą, z danego okresu. Zaznaczamy od tego do tego czasu i wtedy się generuje. I wszystko drukujemy, dopiero wtedy, jak kuratorium chce.

Justyna: Tak, dokładnie tak. Jeśli nawet trzeba wydrukować dziennik, też możemy cały dziennik wydrukować i przedstawić, jeśli jest to potrzebne. Jeśli nie ma takiej potrzeby, no to oczywiście zostawiamy go w wersji elektronicznej, zapisujemy sobie w PDF-ie i przechowujemy gdzieś w komputerze czy nawet na jakichś innych nośnikach.

Dagmara: No i na pewno już, no przecież idziemy do przodu, bardzo duży nacisk teraz właśnie kładziemy na innowacyjność. Cała polityka państwa oświatowa kładzie naprawdę na tą innowacyjność i na te wszystkie zdalne rzeczy nacisk, więc pewnie i tak ukaże się rozporządzenie, jakiś zapis, że kuratorium może też kontrolować takie dzienniki elektroniczne, że już nie będzie trzeba drukować. Jestem tego na sto procent pewna. Albo znowuż będzie jakiś tam program, że tylko INSO będzie sobie wrzucało wszystko i tam kuratorium będzie sprawdzało. Więc no i tak kiedyś będzie trzeba założyć ten dziennik, i tak.

Justyna: Dokładnie tak. Super, to w takim razie bardzo dziękuję Tobie, Dagmaro, za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję za wszystkie pytania, które się pojawiły i to bardzo istotne, ważne pytania. Dziękuję za te wszystkie przekazane informacje.