Ocena pracy dyrektora

W kolejnym webinarze Aneta Konefał dzieli się z nami ekspercką wiedzą na temat oceny pracy dyrektora, omawia związane z tym procesem zagadnienia oraz przedstawia przykładowy arkusz samooceny dyrektora.

Jakie zagadnienia poruszamy?

  • Jakie są podstawy prawne oceniania pracy dyrektora.
  • Wnioskowanie, terminy i dokumentowanie, czyli jak wygląda tryb dokonywania oceny.
  • Tryb odwoławczy, terminy, skład komisji i procedura postępowania.

Transkrypcja webinaru

Justyna: Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie na kolejnym webinarze organizowanym w ramach Akademii INSO. Już wyjaśniam, dlaczego nasz gość dzisiaj pojawia się tylko w tym małym kółeczku. Drogie panie, mamy małe problemy prawdopodobnie troszkę z Internetem, troszkę techniczne, natomiast, o właśnie, już Aneta nam się pojawia i może nam tekst znikać. W każdym bądź razie na pewno będzie ją dzisiaj słychać, będzie miała dla was prezentację. Drodzy państwo, jak dobrze już znacie INSO, to wiecie, że naszą misją jest nie tylko usprawnianie pracy placówek, ale także zwiększanie efektywności dyrektorów, edukowanie oraz pielęgnowanie relacji z rodzicami. Na co dzień dostarczamy aplikację do zarządzania żłobkami i przedszkolami, jednak chcąc zrobić coś więcej, stworzyliśmy właśnie Akademię INSO, w ramach której organizujemy cyklicznie webinary tematyczne, zapraszamy gości, nagrywamy podcasty i dzielimy się z państwem wraz z naszymi ekspertami właśnie wiedzą. Dzisiejsze spotkanie będzie składało się z dwóch części. W pierwszej części będzie właśnie mowa o ocenie pracy dyrektora, o której opowie nam właśnie nasz ekspert Aneta Konefał. Witam Cię serdecznie, Aneto.

Aneta: Witam serdecznie z czeluści Internetu.

Justyna: Aneta jest dyrektorem, nauczycielem wychowania przedszkolnego, terapeutą pedagogicznym, logopedą oraz autorką projektu Misiowa Mama, dobrze wam znana. Po prezentacji oczywiście będzie chwila na pytania, na które odpowie Aneta, a w tej drugiej części opowiem Państwu, jak wyglądają rozliczenia w placówce z wykorzystaniem aplikacji INSO. I drodzy państwo, w ramach świątecznej akcji promocyjnej przypominam, iż mamy dla państwa bezpłatne testy do końca roku, bezpłatne i bez żadnych zobowiązań. Jeśli jednak będziecie chcieli pozostać z nami dłużej i wdrożyć aplikację w swoich placówkach, otrzymacie właśnie w ramach takiego świątecznego upominku dziesięcioprocentowy rabat na cały rok korzystania z aplikacji. Także warto, zachęcam. Przejdźmy zatem do tej części merytorycznej webinaru i dzisiaj podczas tego spotkania poruszymy sobie między innymi takie zagadnienia, jakie są podstawy prawne oceniania pracy dyrektora. Aneta opowie nam o wnioskowaniu, terminach, o dokumentowaniu, czyli jak wygląda tryb dokonywania oceny. Opowie nam również o trybie odwoławczym, o terminach w takim trybie, o składzie komisji i o procedurze postępowania. To tak krótko ode mnie słowem wstępu. A teraz już oddaję głos Anecie.

Aneta: Dziękuję bardzo. Zniknęłam, znowu mnie nie ma, ale mamy prezentację, a więc będzie dzisiaj raczej taki podcast zamiast webinaru, spotkania na żywo, ale myślę, że w niczym tam to nam nie przeszkodzi. Drodzy państwo, ocena pracy dyrektora, jeżeli byliście obecni na naszym poprzednim spotkaniu, rozmawialiśmy o ocenie pracy nauczyciela. I tutaj część tematyki będzie się nam oczywiście powtarzać, bo obowiązują nas przecież te same rozporządzenia i te same akty prawne, więc możemy to potraktować jako małą powtóreczkę, ale również takie poukładanie sobie wiedzy z zakresu oceny pracy. Oczywiście, jeżeli chodzi o podstawę prawną, to będzie to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2019 roku, które tak jakby przywróciło stan poprzedni. Pamiętamy, jeszcze raz powtarzam, 2018 rok to była taka wielka rewolucja, która jak szybko się zaczęła, tak szybko się zakończyła, a więc wróciliśmy znowu do tego stanu, gdzie nie obowiązują regulaminy, wskaźniki, przeliczenia, punkty, ale opisowa ocena pracy. Oczywiście Karta Nauczyciela, ustawa prawo oświatowe i jeszcze tutaj ustawa, kodeks postępowania administracyjnego. Tutaj właśnie będzie to związane z kwestią odwoławczą. Oczywiście jeżeli chodzi o ocenę pracy, będziemy mówić tutaj w kontekście oczywiście dyrektora przedszkola, dyrektora szkoły. I tutaj dotyczy to nie tylko tego dyrektora, który jest powołany na to stanowisko, ale również nauczyciela, któremu powierzono czasowo pełnienie obowiązku dyrektora szkoły czy przedszkola, p.o., tak? Czy nauczyciela, który pełni w zastępstwie obowiązki dyrektora szkoły, ale tutaj nauczyciel ten musi pełnić te obowiązki, to zastępstwo, przepraszam, co najmniej sześć miesięcy. I tej oceny pracy dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, a więc kuratorium w porozumieniu z organem prowadzącym. Są również sytuacje, gdy organ prowadzący szkoły jest jednocześnie organem sprawującym nadzór pedagogiczny. No i ocenę oczywiście dokonuje ten organ, a więc organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Jeżeli chodzi o terminy, to zgodnie z tym artykułem 6a ustęp 1 Karty Nauczyciela postępowanie może być wszczęte tak naprawdę w każdym czasie, ale jest jeden warunek, nie wcześniej niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej, tak? A więc musi upłynąć rok, aby można było dokonać kolejnej oceny pracy dyrektora. Oczywiście to dyrektor może występować z wnioskiem o ocenę, organ prowadzący przedszkole czy organ sprawujący nadzór pedagogiczny, ale również rada przedszkola, jeżeli taka jest powołana, czy rada rodziców może również wnioskować o dokonanie oceny. Jeżeli chodzi o wniosek o dokonanie oceny pracy, jeżeli sami jako dyrektorzy składamy taki wniosek, że chcemy być oceniani, to oczywiście składamy ten wniosek do odpowiedniego kuratorium oświaty i tutaj naprawdę warto, trzeba wręcz zajrzeć sobie na stronę kuratorium, właściwego oczywiście, kuratorium oświaty, gdyż tamten wniosek możemy po prostu znaleźć gotowy i wypełnimy go oczywiście, uzupełniając o swoje dane. Przeglądając specjalnie na potrzeby naszego dzisiejszego spotkania strony kuratoriów oświaty, łatwo zauważyć, że te wnioski się różnią, oczywiście zawierają te punkty, które są obowiązkowe, ale różnią się formą, czasami są troszeczkę inne zapisy, a więc składamy wniosek do kuratorium taki, jaki odnajdziemy na stronie internetowej. Ale oczywiście, tak jak powiedziałam, są informacje zawarte we wniosku, które muszą się znaleźć, a to wynika oczywiście z ustawy. I tutaj oczywiście wnoszę o dokonanie oceny mojej pracy. Zaznaczam tutaj, czy właśnie to jest praca dyrektora przedszkola, czy nauczyciela, któremu powierzono takie stanowisko, a więc tutaj wpisujemy tą naszą sytuację. Wpisujemy datę i miejsce urodzenia, staż pracy pedagogicznej, stopień awansu zawodowego, wykształcenie, datę ostatniej oceny pracy, nazwę i adres organu prowadzącego szkołę czy przedszkole oczywiście, czy w szkole, przedszkolu została powołana rada szkoły, wpisać tak albo nie, bo oczywiście jeżeli wpiszemy tak, to kuratorium będzie wnioskowało, będzie pisało do rady przedszkola o opinię, tak? Organizacje związkowe, które działają na terenie szkoły, tutaj łącznie z danymi teleadresowymi, aby kuratorium mogło się skontaktować z przedstawicielami związków zawodowych. Nauczany przedmiot, w naszym przypadku wychowanie przedszkolne oczywiście. I wniosek o udział doradcy metodycznego, jeżeli tego chcemy, tak? Tak albo nie, zaznaczamy. I oczywiście podpis wnioskującego. Tak wygląda wniosek, jeżeli sami chcemy zostać ocenieni, tak? I jeżeli dyrektor jest oceniany właśnie na wniosek organu prowadzącego czy rady rodziców, to dyrektor powinien być powiadomiony na piśmie, co jest bardzo ważne i istotne, o wszczęciu procedury co najmniej na miesiąc przed dokonaniem oceny. Te terminy są bardzo ważne. A całe postępowanie nie powinno trwać dłużej niż trzy miesiące od dnia złożenia wniosku przez uprawniony podmiot. I oczywiście tutaj podobnie jak w przypadku nauczycieli, nie wliczamy tych okresów nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, która trwa dłużej niż czternaście dni, okresu ferii szkolnych, no nas to nie dotyczy niestety, ale też okresów urlopu wypoczynkowego, który trwa nieprzerwanie co najmniej czternaście dni kalendarzowych. Tutaj taka nowość jakby, która nas dotyczy, może nie nowość, tylko coś, co dotyczy dyrektorów, tego nie mamy przecież, jeżeli chodzi o ocenę pracy nauczyciela, to mamy oceny cząstkowe. Kto dokonuje takich ocen cząstkowych? Organ sprawujący nadzór pedagogiczny, organ prowadzący szkołę, przedszkole oczywiście. I tutaj znowu ta sama sytuacja, gdy organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę w tym przypadku właśnie, gdy organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest równocześnie organem prowadzącym szkołę, tak? To tutaj, jeżeli jest taka, no wyjątkowa sytuacja. I aby ta cała procedura nabrała tempa, to oczywiście pracownik kuratorium przygotowuje pisma, wysyła je do organu prowadzącego o przesłanie i sporządzenie tej oceny cząstkowej w terminie czternastu dni, to ważne, od daty otrzymania pisma. A więc organ prowadzący ma czternaście dni, aby odesłać tą ocenę cząstkową. Wysyła również pracownik kuratorium pismo do rady szkoły, jeżeli istnieje, rady przedszkola czy rady pedagogicznej, również do zakładowych organizacji związkowych o wyrażenie na piśmie, tutaj zobaczmy, nie oceny cząstkowej, wyrażenie na piśmie opinii na temat pracy dyrektora. I również jest ten sam termin, czternaście dni od daty otrzymania pisma. A my jako dyrektorzy otrzymujemy arkusz samooceny. Tutaj jeszcze raz zachęcam, aby zajrzeć na stronę kuratorium oświaty, dlatego że tak są często, no nie na wszystkich stronach, ale często zawarte są procedury oceny pracy dyrektora. I tam świetnie punkt po punkcie jest napisane tak naprawdę, kto, jaka komórka w danym kuratorium oświaty jest odpowiedzialna. Ja na przykład należę, można powiedzieć, pod podkarpackiego kuratora oświaty, byłam oceniana w Rzeszowie i byłam oceniana przez wizytatora z Tarnobrzegu, i tam na stronie internetowej mogłam się dowiedzieć dokładnie, z kim się skontaktować, o co się i kogo podpytać, tak? A więc bardzo proszę, aby sobie zajrzeć na stronę internetową. Czego dotyczy ocena? Oczywiście dotyczy punkcików, mówiąc oczywiście potocznie, z ustawy prawo oświatowe i z Karty Nauczyciela, więc sytuacja analogiczna jak w kwestii oceny pracy nauczyciela. Ale zanim przejdziemy do tych konkretów, to jeszcze raz przywołam tutaj, podobnie jak ocenę pracy nauczyciela, artykuł Karty Nauczyciela, który mówi nam, że na ocenę pracy nauczyciela, ale też dyrektora, nie mogą mieć wpływu jego przekonania religijne, poglądy polityczne, a także odmowa wykonania przez niego polecenia służbowego, gdy odmowa taka wynikała z uzasadnionego przekonania, że wydane polecenie było sprzeczne z dobrem ucznia albo dobrem publicznym. To jest bardzo ważne, bardzo istotne, szczególnie jeżeli niestety musielibyśmy się od tej oceny odwoływać. Ja przygotowałam dla państwa arkusz samooceny, oczywiście taki szablon do wpisywania, tak? Bo wiadomo, że każdy będzie wpisywał swoje zadania. Jeżeli wiemy, że w jakimś czasie, może i krótkim czasie, będziemy oceniani, warto sobie wydrukować taki arkusz i pomalutku uzupełniać te zadania. Tego jest bardzo dużo. Aby też zauważyć, czy w jakichś obszarach czegoś tam jeszcze nam nie brakuje, czy trzeba się faktycznie może wykazać w którymś punkciku, tak? Czyli w jakiś sposób dokonać takiej samooceny, autoanalizy, poukładać te treści, o które zapyta nas wizytator. Ja natomiast przygotowałam to w formie tabel, aby troszeczkę to poukładać i chciałabym to omówić na własnym przykładzie, czyli podać przykłady swoich własnych działań. Myślę, że tak jak zawsze, to nasze nagranie będzie udostępnione, a więc może warto sobie wydrukować arkusz samooceny i wpisywać te moje przykłady, jeżeli oczywiście według państwa one będą ważne, istotne, jeżeli faktycznie też w waszym życiu zawodowym takie wydarzenia chociażby mają miejsce. A więc organ sprawujący nadzór pedagogiczny, zacznijmy od tego. Ocenia nas, jakby spogląda na nas tutaj właśnie artykułami z oczywiście ustawy prawo oświatowe. No i zróbmy sobie nawet dla siebie samego taką burzę mózgów, co pierwsze przychodzi mi na myśl, tak? Co tutaj mogłabym wpisać w arkuszu samooceny, o co może mnie zapytać wizytator, jak wygląda taka wizyta, to jeszcze też o tym porozmawiamy, o tym opowiem, jeżeli ktoś jeszcze takiej oceny na stanowisku dyrektora nie przechodził. Nie będę może teraz cytowała dokładnie artykułu 68 ustęp 1 i tak dalej, bo to państwo widzą, będę czytała treść, natomiast skupię się tutaj na konkretnych przykładach. Dyrektor oczywiście w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kieruje się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia. I co ja jako dyrektor mogłabym napisać właśnie w punkcie, w artykule piątym? Ja, drodzy państwo, napisałam, a muszę się pochwalić, że pewnie dobrze, skoro dostałam ocenę wyróżniającą, że dbam o prawidłowe zapisy w statucie w zakresie określania praw dziecka. My wiemy, że to jest obowiązkowy punkt w statucie. A więc dbam o to, aby te zapisy były prawidłowe, żeby znalazły się w statucie przedszkola. Upowszechniam wiedzę o prawach dzieci, tak? Czuwam nad respektowaniem praw dzieci przez nauczycieli, ale także innych pracowników przedszkola. I kieruję się dobrem dzieci przy rozwiązywaniu chociażby problemów i konfliktów. Tak jak widzę artykuł piąty, tak? A więc przede wszystkim status, ja jako dyrektor przedszkola jestem odpowiedzialna, aby dokumenty były formułowane w sposób prawidłowy, a więc jeżeli wizytator zapyta o dowód, bo pytając się, prowadziłam taki bardzo duży kurs na temat oceny pracy dyrektora, gdzie mogliśmy porozmawiać, jak to wyglądało, to tak, zrobiliśmy sobie taki powrót, to okazywało się, no oczywiście wizytatorzy są różni, tak? Niektórzy czytają to, co jest, dopytują, a niektórzy mówią wprost dowód, dowód, dowód. I w tym momencie mogą poprosić o statut i będą chcieli sobie zobaczyć, czy faktycznie ten zapis jest prawidłowy. Ale czy tak będzie, no to mówię, zależy też dużo od wizytatora. Sprawuje nadzór pedagogiczny, to jest nasz temat morze, tak? Nadzór pedagogiczny to jest coś, co jest dla nas, można powiedzieć, no najważniejsze, jeżeli chodzi o tą działkę pedagogiczną naszej pracy. No to na pewno w takim arkuszu samooceny napisałabym, że opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru. Oczywiście tutaj wizytator w moim przypadku dokładnie sprawdzał plan nadzoru, to był w sumie główny dokument, który był bardzo szczegółowo sprawdzany, a więc czy do 15 września został przedstawiony, czy są wszystkie jakby komponenty planu nadzoru, które są określone w rozporządzeniu. Ale co jeszcze, jeżeli chodzi o to sprawowanie nadzoru pedagogicznego? No to te punkty, które są zawsze ważne, istotne i niezbędne, a więc kontrola, monitorowanie, ewaluacja, tak? A więc, że kontroluję przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa, że przeprowadzam ewaluację wewnętrzną, że te wyniki ewaluacji wykorzystuję do doskonalenia jakości pracy przedszkola, że angażuję nauczycieli do podejmowania w przedszkolu ewaluacji wewnętrznej, no i zapewniam pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań, tak? Tutaj też mogę napisać w arkuszu samooceny o obserwacji, tak? Że obserwuję, że wykorzystuję wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego do planowania pracy przedszkola, tak? Że realizuję zalecenia i wnioski organu sprawującego nadzór pedagogiczny, jeżeli miałam chociażby kontrolę jakąś doraźną. No i oczywiście to, co jest ważne i istotne, ja akurat miałam to sprawdzane, czy przedstawiłam radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru i o informacji o działalności szkoły. Czyli tutaj w zasadzie naszym dowodem działania i to, co opisujemy w arkuszu samooceny, jest po prostu plan nadzoru i to, w jaki sposób ja ten plan nadzoru realizuję. Współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych oczywiście, jeżeli to nie miało miejsca. No w okresie teraz Covid-owym to jest utrudnione, ale jeżeli mówimy o takim normalnym czasie, to oczywiście tutaj, jeżeli współpracowałam z jakimś uniwersytetem i organizowaliśmy wspólnie praktyki dla studentów, to oczywiście tutaj o tym piszę. Jeżeli byłam opiekunem praktyk studenckich, to również to jest bardzo ważne, istotne, bo przecież my jako dyrektorzy również możemy być opiekunami praktyk studenckich. Dyrektor też jest odpowiedzialny w szczególności za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły. W naszym przypadku oczywiście poziom przedszkola. Co tutaj zawarłam, tak? O czym tutaj można powiedzieć? A no o tym, że zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i wszyscy nauczyciele mają co, mają odpowiednie kwalifikacje, tak? Posiadają wymagane kwalifikacje. Że monitoruję podstawę programową, realizację podstawy. Jeżeli ja monitoruję, wiem, że ten poziom, jeżeli chodzi o dydaktykę, o wychowanie, w moim przedszkolu jest właściwy, tak? Że realizuję to, co jest określone w podstawie programowej, że realizuję zadania, które są postawione przed nauczycielami wychowania przedszkolnego, że osiągnięcia dzieci poddawane są obserwacji i diagnozie, tak? Że doposażam bazę szkoły, no bo jeżeli mówimy o dydaktyce, mówimy też o pomocach. Tu możemy się pochwalić takimi jakimiś, no nie wiem, udogodnieniami, tak? Jeżeli chodzi o właśnie tą bazę, o zakup, nie wiem, pomocy do rozwijania kompetencji cyfrowych. Tutaj, jeżeli są organizowane zajęcia dodatkowe, mogę również o tym napisać, mogę również o tym opowiedzieć. Tutaj na pewno też mieści się, jeżeli chodzi o wychowanie i opiekę, bo w przypadku nas, przedszkola, to jest bardzo ważne. Jeżeli jest na przykład organizowanie dożywianie, tak? To również tutaj możemy o tym napisać, możemy również o tym powiedzieć, możemy tu napisać również o pozyskiwaniu dodatkowych środków finansowych. A więc to jest tak naprawdę, no punkt może. Jeżeli chodzi o organ prowadzący, to o co organ prowadzący zostanie jakby zapytany, jak organ prowadzący widzi nas jako dyrektorów, no to co widzi, no plan finansowy, widzi pieniądze, tak? Czy my te pieniądze wykorzystujemy oczywiście we właściwy sposób, czy ta obsługa finansowa, gospodarcza szkoły jest z nią wszystko okej, czy wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające zgodność przetwarzania danych osobowych przez szkołę z przepisami o ochronie danych osobowych, a więc ta nasza polityka bezpieczeństwa informacji, tak? Tutaj artykuł 68, jeżeli chodzi o ustęp 5 prawa oświatowego, no to my tutaj jesteśmy oceniani jako kierownicy zakładu pracy, a więc tutaj są wszystkie kwestie związane z tym, jak my zatrudniamy, jak my zwalniamy, jak przyznajemy nagrody czy kary porządkowe, jeżeli miały miejsce. O tym pisze organ prowadzący w tej naszej ocenie cząstkowej. Tutaj jeszcze jest artykuł 7 Karty Nauczyciela, dokładnie ustęp 2 punkt 5, że dyrektor zapewnia w miarę możliwości takie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych, tak? A więc tutaj w jakiś sposób też tą naszą bazę organizujemy. Tutaj wchodzimy jakby w obszar zadań, zobaczcie, drodzy państwo, jak jest tego dużo, związany z prowadzeniem zajęć, oczywiście jeżeli dyrektor przedszkola te zajęcia prowadzi. Bo jeżeli tych zajęć nie prowadzi, a może ich nie prowadzić, wiemy dobrze, w jakich sytuacjach jest zwolniony, tak? Czy ma tą zniżkę tak dużą, że tych zajęć nie prowadzi lub po prostu nie jest tym dyrektorem pedagogicznym, no to on nie jest oceniany oczywiście, jeżeli chodzi o realizację zadań z tym związanych, bo po prostu, najzwyczajniej w świecie nie realizuje zajęć dydaktycznych. No, ale jeżeli realizuje, to tutaj opisujemy siebie jako nauczyciela, tak? Opisujemy to, co my robimy jako nauczyciele, a więc w jakim wymiarze te godziny realizujemy, jakie stosujemy metody. Jeżeli na przykład, nie wiem, realizujemy jakieś zajęcia z kalendarza świąt nietypowych czy jakieś takie nasze koniki pedagogiczne, tutaj też o tym wszystkim możemy opowiedzieć. A jeżeli chodzi o te inne zajęcia, które są tutaj tak opisane może enigmatycznie, inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby, zainteresowania uczniów, to tutaj oczywiście wchodzimy w sferę pomocy psychologiczno-pedagogicznej, tutaj również możemy powiedzieć o organizacji różnych uroczystości przedszkolnych również dla tego środowiska lokalnego, jeżeli jesteśmy autorami jakiegoś projektu edukacyjnego, również możemy o tym napisać. Podejmuje zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym. Tutaj oczywiście chwalimy się swoimi osiągnięciami, jeżeli chodzi o doskonalenie własne i tutaj oczywiście piszemy, tutaj oczywiście mówimy o swoich kursach, o doskonaleniu czy chociażby o udziale w live’ach takich jak dzisiaj. A więc tutaj jeszcze podzieliłam te obowiązki dyrektora, które są oceniane przez organ sprawujący nadzór, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, tak? I tutaj będziemy mówić o, naprawdę jest tego dużo, prawda? Jeżeli ktoś był nieoceniany jeszcze, może się troszeczkę wystraszyć, ale to wszystko robimy. To jest kwestia opisania tego w odpowiedni sposób, no ale też jeżeli jest arkusz kontrolny, tam też jest rubryczka dowody, tak? Dowody realizacji czy dokumentacja, w której możemy to wykonać, a więc to wszystko trzeba poukładać, no bo jak dyrektor nie kieruje działalnością szkoły, no kieruje, reprezentuje na zewnątrz, no kwestia, jak to robi, tak? Tutaj możemy napisać, powiedzieć o promocji przedszkola w środowisku rodzinnym i lokalnym. Możemy powiedzieć o tym, że, nie wiem, prowadzimy Facebooka przedszkolnego, tak? Czy współpracujemy z lokalnymi mediami, bierzemy udział w sesjach Rady Miejskiej czy reprezentujemy przedszkole na lokalnych obchodach i uroczystościach państwowych, to również jest reprezentowanie tej placówki na zewnątrz, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o następny punkt, sprawuje opiekę nad uczniami, stwarza warunki harmonijnego rozwoju poprzez aktywne działania prozdrowotne, to tutaj oczywiście będziemy mówić o projektach, o działaniach, które zwiążą się właśnie z działalnością prozdrowotną. Jeżeli należycie państwo do sieci przedszkoli promujących zdrowie, to oczywiście można tutaj się tym pochwalić, ale oczywiście jest mnóstwo programów, projektów, ale też takie rzeczy jak wycieczki na ścieżki ekologiczne czy spotkania z ciekawymi ludźmi promującymi działania prozdrowotne, na przykład pielęgniarką, tak? Chociaż oczywiście od razu zapala nam się światełko, że teraz to niemożliwe, ale ocena pracy nie jest dokonywana tylko w czasie Covid-owym i w tym momencie opisujemy te nasze działania. Jak długo, tu już wspomnę, jaki obszar, no ja na przykład byłam oceniana i analizowano dokumenty z ostatnich dwunastu miesięcy. I tak pani wizytator ode mnie żądała takich dokumentów, żądała, prosiła i nawet jeżeli coś chciałam powiedzieć, co miało miejsce dużo wcześniej, to mówiła nie, skupmy się na ostatnim roku. I jeżeli chodzi o właśnie te prozdrowotne, to tutaj dobrze wiemy, co autor miał na myśli w tym punkcie. Realizujemy uchwały rady szkoły czy jeżeli taka istnieje, rady pedagogicznej, no to tutaj książka uchwał, tak? Może pójść w obroty, że tak powiem. Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkoły i placówkę, a więc tutaj będą na pewno kwestie związane, no z bezpieczeństwem, a więc procedury, przeglądy, czy są dokonywane te roczne, tak? Czy ta praca przedszkola jest zgodnie prowadzona z przepisami BHP, czy no wycieczka po przedszkolu, też tutaj, czy jest bezpiecznie, czyjeś wprawne oko również może sobie pewne rzeczy wychwycić, tak? Tutaj kwestia właśnie wycieczek czy istnieje regulamin, czy te wycieczki są zgodne z regulaminem wycieczek, zgodne z przepisami, czy tutaj co roku jest przeprowadzona próbna ewakuacja. No tutaj co roku to już nie będę wchodziła w pewne niuanse, bo ewakuacja to też wiemy, zależy od liczby uczniów, liczby pracowników, a więc tutaj ja na przykład mam co roku, tak? Ewakuację i to realizuję. No to tutaj kwestia organizacji spotkań z osobami odpowiedzialnymi za zachowanie bezpieczeństwa, czyli policja, straż pożarna czy teraz temat numer jeden, a więc bezpieczeństwo to również bezpieczeństwo i zdrowie, a więc współpraca z Sanepidem, jeżeli chodzi o realizację wytycznych GIS-owskich. I tutaj możemy się pochwalić takimi zabezpieczeniami związanymi właśnie ogólnie z bezpieczeństwem, chociażby, nie wiem, z montażem systemu sygnalizacji pożaru czy jakimś systemem zamykania drzwi, który powoduje, że właśnie mamy lepszą kontrolę nad tym, kto do tego przedszkola wchodzi i kiedy. A więc tutaj czy chociażby zakup kamizelek odblaskowych, to również jest coś, co to bezpieczeństwo wzmacnia. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych, ojejku, tego jest naprawdę dużo, ale myślę, Pani Justyno, że się w czasie wyrobimy.

Justyna: Spokojnie.

Aneta: Spokojnie. Wykonuje zadania wynikające z przepisów szczególnych. I tutaj, drodzy państwo, będziemy mówić o czym? O chociażby ocenie pracy nauczycieli, tak? Że dokonujemy ją zgodnie z przepisami prawa, że dokonujemy oceny dorobku zawodowego nauczycieli, tak? Z przepisami prawa. Że nadajemy stopień awansu zawodowego, bo nadajemy przecież stopień nauczyciela kontraktowego, jeżeli przez ten czas ostatni nam się tutaj oczywiście taka sytuacja zdarzyła. I tutaj, jeżeli chodzi o awans zawodowy, to również ta dokumentacja jest dokładnie badana, czy te akty są sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, czy informowanie i przestrzeganie terminów, czy wszystko to naprawdę było zgodnie z rozporządzeniem. Ja miałam również to bardzo dokładnie sprawdzane. No jeżeli chodzi o te inne zadania, to tutaj oczywiście, jeżeli prowadzimy BIP przedszkola, możemy o tym napisać, możemy tutaj napisać o dokonywaniu przecież zamówień publicznych, bo to przecież robimy zgodnie z opracowanym regulaminem o prowadzeniu kontroli zarządczej, o pozyskiwanie środków ze źródeł poza budżetowych. Czy chociażby o inwentaryzacji, tak? Jeżeli na przykład wykorzystaliśmy jakiś ciekawy program, wdrożyliśmy jakiś system, tak? Do przeprowadzenia inwentaryzacji, to również to jest to zadanie, które wynika z przepisów szczegółowych. I tutaj, jeżeli chodzi o kolejny punkt, o stwarzanie warunków do działania w szkole lub placówce wolontariuszy, stowarzyszeń, organizacji, które oczywiście w tych swoich statutowych działaniach mają tą pomoc, można powiedzieć ogólnie, pomoc, jeżeli chodzi o wychowanie przedszkolne, to oczywiście, jeżeli udało nam się nawiązać z harcerstwem chociażby współpracę, to w tym punkcie artykuł 68 ustęp 1 punkt 9 możemy o tym napisać. Ale jeszcze raz powtarzam, drodzy państwo, ja tutaj wam robię, drodzy państwo, taki przegląd naprawdę szeroki. Ale zauważyłam chociażby na stronie kuratorium w Warszawie, że tam arkusz samooceny jest drobniusieńki, delikatniusieńki, więc tam na pewno może być to nie tak obszernie opisywane, chociaż nie wiem, jak się to przekłada na arkusz kontrolny. Ja na przykład otrzymałam ten arkusz kontrolny tam chyba dwa dni przed kontrolą, więc mogłam sobie te dokumenty poukładać według tego arkusza kontrolnego i tam w zasadzie było wszystko, o czym teraz mówimy, ale mówię, wolę temat ująć bardzo szeroko, żeby było z czego wybrać, tak? Żeby był taki wachlarz naszych obowiązków. Ale te obowiązki dyrektora oceniane, no oczywiście wynikają nie z mojego widzimisię, tylko z prawa oświatowego i z Karty Nauczyciela. Tutaj, jeżeli chodzi o kolejne obowiązki, które są oceniane, które są po prostu obowiązkami dyrektora, bo czy jesteśmy oceniani, czy nie, my to wszystko po prostu najzwyczajniej w świecie realizujemy. A jeżeli jesteśmy oceniani, to jest tylko kwestia, to, że realizujemy to jest fakt i to musimy robić, tylko jak to dobrze robimy, tak? Na wyróżniająco, na bardzo dobrze, dobrze. I teraz tak, odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia, no dziecka, jeżeli takie dziecko do naszego przedszkola uczęszcza. Współpracuje z pielęgniarką, higienistką, no jeżeli taką posiadamy, tak? Bo oczywiście to są artykuły, które dotyczą wszystkich dyrektorów, a więc również dyrektorów szkół. Więc to, jeżeli nie mamy pielęgniarki czy higienistki, to oczywiście nas to nie dotyczy. W wykonywaniu swoich zadań współpracujemy z radą szkoły, placówki, radą pedagogiczną, rodzicami, samorządem uczniowskim. Oczywiście to dotyczy szkoły, nie przedszkola, no to opisujemy, w jaki sposób ta współpraca polega. No i tutaj, drodzy państwo, jeżeli korzystacie z INSO, tak? Tutaj możecie się bardzo pochwalić, tak? Tutaj możecie opisać, w jaki sposób komunikujecie się chociażby z rodzicami, w jaki sposób komunikujecie się z radą przedszkola, tak? I tutaj to jest innowacyjny sposób, a więc tutaj na pewno można się tym po prostu pochwalić. I jeżeli chodzi o kolejne punkty, to są już typowe punkty nauczycielskie, tak? A więc to, co omawiałam przy ocenie pracy nauczyciela. A więc wspieranie rozwoju, dążenie do własnego rozwoju osobowego, chociaż już to było przy doskonaleniu zawodowym, przy tym punkcie. I tutaj rozszerzone doskonalenie zawodowe, tak troszeczkę rozgraniczone, rozwój osobowy, zawodowy, chociaż dla mnie nauczyciel, dyrektor wychowania przedszkolnego to rozwój zawodowy i osobowy idzie naprawdę w parze. Kształcenie, wychowanie młodzieży w umiłowaniu ojczyzny, a więc organizacja wszystkich imprez patriotycznych, tak? Dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych, obywatelskich. No to tutaj nic innego jak realizacja podstawy programowej w tym obszarze. Jeżeli chodzi o kolejne obowiązki, które jakby wynikają już tutaj z Karty Nauczyciela, tak? One się ładnie nam zazębiają z ustawą prawo oświatowe, ale tutaj wiemy o tym, że jesteśmy odpowiedzialni za realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej, tam mieliśmy właśnie kwestię uchwał pedagogicznych, warunków do rozwijania pracy uczniów, odpowiedzialność za zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym. To tutaj możemy się cofnąć właśnie do tego punktu odnośnie doskonalenia zawodowego i tych innych naszych zadań. Jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę czy przedszkole, o tym również już mówiliśmy. A więc tutaj jest przekrój wszystkich naszych obowiązków. Kwestia oceny dotyczy stopnia ich realizacji i tak naprawdę, na jakim poziomie te nasze zadania wykonujemy. No dużo tego mamy, prawda? Ale to wszystko robimy, to wszystko nie jest nam obce. No tak wygląda nasz dzień, można powiedzieć. Może nie wszystkie punkty naraz jednego dnia, ale faktycznie tym się zajmujemy. I teraz tak, przyjeżdża pani wizytator, ma swój arkusz kontrolny, już ma informację naszą, bo ma arkusz samooceny i ona sporządza po tej kontroli doraźnej, po tym spacerku po naszym przedszkolu projekt oceny, tak? I ocenę właśnie pracy dokonuje najpierw po zapoznaniu z tym pisemnym projektem. Jeżeli my jakieś mamy zastrzeżenia, uwagi do projektu, to je musimy sformułować w formie pisemnej. Ale to, co ważne i istotne, nie później niż w terminie pięciu dni roboczych od dnia zapoznania go z projektem oceny. A więc pamiętamy, mamy pięć dni, jeżeli mamy uwagi, zastrzeżenia, ale nie telefon i to mi się nie podoba albo to jest źle napisane, to wcale tak nie było. To pisemnie i mamy na to pięć dni. A sama ocena, jeżeli właśnie przyjęliśmy ten projekt oceny, to ona ma charakter opisowy, uogólniający i zakończona jest twierdzeniem, ocena wyróżniająca, bardzo dobra, dobra, negatywna. I tutaj, jeżeli chodzi o kartę oceny pracy nauczyciela, tak i karta oceny pracy dyrektora, ona zawiera tutaj ten szereg punktów. Oczywiście to jest ważne dla kuratora, wizytatora, który tą ocenę formułuje. No i czasami, no faktycznie, no może się tak zdarzyć, że od tej oceny się odwołujemy. I to ważne i istotne, od ustalonej oceny pracy w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia, to jest bardzo ważne, przysługuje dyrektorowi szkoły czy temu nauczycielowi, któremu powierzono czasowo obowiązki, prawo złożenia wniosku o ponowne ustalenie oceny jego pracy do organu, który tą ocenę ustalił oczywiście. I wniosek o to ponowne ustalenie oceny pracy rozpatruje zespół oceniający, powołany oczywiście przez kogo, no kuratora oświaty. Jeżeli chodzi o sam skład zespołu oceniającego, to tutaj będziemy mieć przedstawiciela organu sprawującego nadzór. On jest przewodniczącym. Przedstawiciel organu prowadzącego, przedstawiciel rady rodziców, nauczyciel doradca metodyczny, jeżeli jest powołany na wniosek ocenionego dyrektora szkoły i związków, jeżeli też jest powoływany na wniosek właśnie dyrektora szkoły. Ale co ważne i istotne, w skład zespołu oceniającego nie mogą wchodzić osoby uczestniczące w dokonywaniu oceny, od których dyrektor szkoły się odwołuje. To muszą być inne osoby, aby ta ocena kolejna, jeżeli taka nastąpi, była no obiektywna, tak? No i kurator oświaty ma trzydzieści dni od dnia otrzymania wniosku o ponowne ustalenie oceny pracy, aby po rozpatrzeniu wniosku o ponowne ustalenie i tutaj dzieje się to wszystko w obrębie tego zespołu, który on powołał, to kurator albo podtrzymuje ocenę, albo uchyla ocenę dokonaną przez organ, który tą ocenę ustalił i ustala nową ocenę pracy, tak? Albo uchyla ocenę pracy dokonaną przez organ, który tą ocenę ustalił i przekazuje sprawę do ponownego ustalenia oceny pracy, ale jeżeli ocena pracy została dokonana z naruszeniem prawa. Czyli kiedy? Czyli nie zostały dochowane chociażby terminy, tak? Albo to, że na przykład, nie wiem, poglądy jakieś tam nasze miały wpływ na tą ocenę i to jest bardzo jaskrawo w tej ocenie przedstawione. W przypadku otrzymania negatywnej oceny pracy istnieje możliwość odwołania się do sądu pracy. I to jest właśnie coś, co jest taką jakby ostatecznością. Ale przecież nas to nie dotyczy, nikt nie będzie się odwoływał, bo wszystkie oceny będą rzetelne i dobre, czego oczywiście państwu życzę. I dziękuję za uwagę. Przepraszam, że w takim telegraficznym skrócie, ale to jest temat morze, ale wydaje mi się, że zakreśliliśmy to w tych najważniejszych ramach.