Ocena pracy nauczyciela

Wraz z Anetą Konefał rozmawiamy o tym, jak wygląda ocena pracy nauczyciela. Zapraszamy!

Jakie zagadnienia poruszamy?

  • Podstawy prawne oceniania pracy nauczyciela.
  • Tryb dokonywania oceny – wnioskowanie, terminy, dokumentowanie.
  • Tryb odwoławczy, terminy, skład komisji i procedura postępowania.

Transkrypcja webinaru

Justyna: Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym webinarze organizowanym w ramach Akademii INSO. Witam również naszego gościa, eksperta, Anetę Konefał. Dobry wieczór.

Aneta: Witam wszystkich.

Justyna: Drodzy Państwo, jak wiecie, INSO to nie tylko usprawnianie pracy placówek, ale także zwiększanie efektywności dyrektorów, edukowanie oraz pielęgnowanie relacji z rodzicami. Naszym głównym celem jest rozwijanie świata nauczania przedszkolnego. Na co dzień dostarczamy aplikację do zarządzania żłobkami i przedszkolami, jednak na tym nie poprzestajemy i właśnie w ramach Akademii INSO, którą zorganizowaliśmy dla Państwa, organizujemy właśnie te cykliczne spotkania, tematyczne webinary, nagrywamy podcasty, zapraszamy różnych ekspertów, aby dzielili się z Państwem wiedzą. Nasze dzisiejsze spotkanie będzie składało się z dwóch części. W pierwszej z nich będzie mowa o ocenie pracy nauczyciela, o której opowie nam właśnie Aneta, dyrektor, nauczyciel wychowania przedszkolnego, terapeuta pedagogiczny, logopeda oraz autorka projektu Misiowa Mama. Po prezentacji zrobimy sobie taką krótką sesję pytań, podczas której będą Państwo mogli zadawać te pytania, jak i też w trakcie webinaru, i odpowiedzi będzie nam udzielać Aneta. Natomiast w tej drugiej części opowiem Państwu, poruszymy taki temat komunikacji w placówce z wykorzystaniem aplikacji INSO. To będzie ciąg dalszy tego, co już na poprzednim webinarze rozpoczęliśmy. I też jeśli będą jakieś pytania, postaram się odpowiedzieć na nie. Na koniec przypomnę jeszcze o trwającym konkursie. Zanim jednak przejdziemy jeszcze do dzisiejszego spotkania, kolejny raz proszę Państwa o udostępnianie informacji o konkursie. Dajmy możliwość również innym placówkom wzięcia udziału w tym konkursie. Wczoraj mówiłam, że chcemy minimum trzysta udostępnień. Byłoby super, gdyby udało nam się zebrać tą liczbę. Natomiast nawet jeśli nam się nie uda jej zebrać, to mimo wszystko zorganizujemy też dla Państwa specjalnie webinar na temat awansu zawodowego. Link do udostępnień jest zamieszczony na dole czatu. Podzielmy się tą informacją z innymi, więc myślę, że śmiało możecie w niego klikać. I przejdźmy zatem do tej części merytorycznej. Podczas dzisiejszego spotkania poruszymy między innymi takie zagadnienia jak podstawy prawne oceniania pracy nauczyciela, tryb dokonywania oceny, czyli wnioskowanie, terminy, dokumentowanie, tryb odwoławczy, również terminy, skład komisji i procedura postępowania. O tym wszystkim oczywiście opowie nam Aneta, dlatego ja już nie przedłużam, oddaję Tobie, Aneto, głos.

Aneta: Dziękuję bardzo. Dobrze. Drodzy Państwo, ocena pracy nauczyciela. Umówiliśmy się, że ocenę pracy nauczyciela przedstawię dzisiaj, natomiast w grudniu porozmawiamy o ocenie pracy dyrektora przedszkola, aby tą wiedzę podzielić w takich właśnie oto dawkach. Ocena pracy nauczyciela, zaczniemy myślę od tych kwestii oczywiście formalnych, prawnych, a podstawa prawna to oczywiście rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 2019 roku, Karta Nauczyciela, ustawa prawo oświatowe. Oczywiście pozwolę sobie na taką małą podróż w przeszłość. Na pewno Państwo pamiętają to zamieszanie, które spowodowało wcześniejsze rozporządzenie w 2018 roku, kiedy okazało się, że musimy pisać regulaminy, opracowywać wskaźniki. Ten nasz świat, jeżeli chodzi o ocenę pracy, został wywrócony do góry nogami po to tylko, aby kilka miesięcy później wszystko wróciło do stanu tak naprawdę przed. Czy to było potrzebne? I tak, i nie. O tym opowiem w trakcie naszej prezentacji. Natomiast teraz, jeżeli chodzi o podstawę prawną, to oczywiście sięgamy po rozporządzenie ministra, już cytowane, Kartę Nauczyciela, jak zawsze, i ustawa prawo oświatowe. Jeżeli chodzi o ocenę pracy, zadajemy sobie takie podstawowe pytania. Oczywiście kto, nauczyciele, ale z wyjątkiem nauczyciela stażysty. Nie oceniamy pracy nauczyciela stażysty. Pewnie dlatego, że nauczyciel stażysta ma ten czas, aby do tej pracy nauczycielskiej się przygotować, jest w trakcie stażu, a więc w tym momencie nie podlega ocenie. Zresztą byłoby to tak naprawdę niepotrzebne. Przecież w trakcie awansu zawodowego opisuje swoją pracę i tutaj właśnie mamy ten dokument, który tą ocenę jakby zastępuje, a więc teczka stażysty, mówiąc oczywiście w bardzo dużym uproszczeniu. Kiedy? W każdym czasie, ale nie wcześniej niż po upływie roku od dokonania poprzedniej oceny lub oceny dorobku zawodowego. I to bardzo ważne, istotne. Nie tylko od poprzedniej oceny, ale od oceny dorobku zawodowego, która niejako tak już, jak wcześniej wspomniałam, można powiedzieć ją zastępuje. A z czyjej inicjatywy? Oczywiście z inicjatywy dyrektora przedszkola, w którym nauczyciel jest zatrudniony. Ale ocena pracy nauczyciela również może być dokonana na wniosek. Z takim wnioskiem może wystąpić sam nauczyciel, jeżeli czuje taką potrzebę, organ sprawujący nadzór pedagogiczny czy organ prowadzący przedszkole, szkołę, Rada Przedszkola lub Szkoły, jeżeli oczywiście taka jest powołana, jeżeli taka istnieje w przedszkolu, i Rada Rodziców. Zobaczcie Państwo, wnioskować naprawdę może szereg osób, szereg organów kompetencyjnych. Oczywiście jeszcze tutaj wspomnę, że będę rozmawiała, będę mówiła o ocenie pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego. I gdy pojawia się słowo szkoła, tak jak w każdym rozporządzeniu, no my w większości rozporządzeń oczywiście domyślnie wiemy, że również chodzi tutaj o przedszkole. A więc możemy wnioskować o ocenę swojej pracy, jeżeli ona jest nam potrzebna. Czy jest potrzebna, kiedy jest potrzebna, o tym również powiemy. I pamiętamy o tym, że musi upłynąć rok od poprzedniej oceny pracy lub od oceny dorobku zawodowego. Tutaj nie pojawią nam się inne terminy, nie mamy tutaj kwestii lat, a więc co pięć lat, co trzy lata, co dziesięć, prawda? Nie mamy określonej częstotliwości. Ta ocena, którą posiadamy, jest aktualna do kolejnej oceny, tak? Można w ten sposób powiedzieć, chociaż wydaje mi się, że jeżeli ta ocena pracy była bardzo dawno temu, warto by tą ocenę, mówiąc znowu językiem potocznym, odświeżyć, tak? Nie wyobrażam sobie, żebyśmy mieli ocenę dziesięcioletnią, piętnastoletnią czy jeszcze więcej. Tym bardziej, że ta ocena pracy jest naprawdę potrzebna, a w jakich przypadkach, zaraz o tym opowiem. Jeżeli nauczyciel uzupełnia tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć, kto dokonuje oceny? Takiej oceny dokonuje dyrektor szkoły, przedszkola, w której jest nauczyciel zatrudniony, tak? Ale on musi dokonać porozumienia, musi uzgodnić ją z dyrektorem szkoły, przedszkola, w której nauczyciel uzupełnia obowiązkowy wymiar zajęć. A więc niejako robią to w takiej komunikatywie, muszą ze sobą tą ocenę uzgodnić, ale to dyrektor szkoły, przedszkola, w której nauczyciel jest zatrudniony, dokonuje tej oceny. A więc karty oceny uzupełnia dyrektor tej szkoły, przedszkola wiodącego. To jest bardzo ważne dla tych nauczycieli, którzy oczywiście uzupełniają ten tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin. I jeżeli dokonywana jest ocena pracy nauczyciela z inicjatywy dyrektora albo na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny czy organu prowadzącego szkołę, tych wszystkich instytucji, organów, które przed chwilką wymieniłam, wnioskujących, to dyrektor szkoły musi niezwłocznie zawiadomić nauczyciela, co ważne, w formie pisemnej o tym, że rozpoczyna tą całą procedurę dokonywania oceny jego pracy. To jest bardzo ważne i istotne. Będziemy mówić o odwołaniu się od oceny. Te wszystkie aspekty dokonywania oceny będą wtedy analizowane. A więc będzie badane, czy ta forma pisemna została nauczycielowi przedstawiona. Tutaj słowo klucz, niezwłocznie. A więc, no natychmiast, tak? Pojawia się wniosek, a my jako dyrektorzy zawiadamiamy nauczyciela, że właśnie taka ocena pracy będzie dokonywana. Tutaj pamiętajmy o tej formie pisemnej jako dyrektorzy. I teraz kolejny termin, który obowiązuje dyrektorów szkoły, dyrektorów przedszkoli, a dla nas, nauczycieli, również jest istotne, kiedy możemy się tej oceny tak naprawdę spodziewać. A więc dyrektor jest zobowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia złożenia wniosku. A więc data złożenia wniosku jest tą taką datą startową, początkową, kiedy ta ocena pracy nabiera tempa, gdzie po prostu ta cała procedura zostaje poruszona. A w przypadku oceny pracy dokonywanej z własnej inicjatywy w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia powiadomienia nauczyciela na piśmie o rozpoczęciu dokonywania oceny jego pracy. Czyli i tu, i tutaj mamy te trzy miesiące. I tutaj o tych terminach musimy pamiętać, ale jeszcze jest kwestia przerw w pracy, prawda? I tutaj czasami te przerwy się zdarzają. W trakcie tych trzech miesięcy mogą nam się zdarzyć, ale do tych okresów nie wlicza się okresów usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w pracy, która trwa dłużej niż czternaście dni, a w przypadku nauczycielowi zatrudnionych w szkołach, gdzie nie ma ferii, a więc przedszkola, tak? Nie wlicza się okresów urlopu wypoczynkowego trwającego nieprzerwanie co najmniej czternaście dni kalendarzowych. Ale tutaj wszystko wyliczamy, obliczamy oczywiście od tego dnia, w którym to albo został złożony wniosek, albo kiedy to nauczyciel po prostu złożył taki wniosek, że chce być oceniany, tak? I od tych dat wyliczamy te trzy miesiące, pomijając te okresy nieobecności, o których wspomniałam. I czego dotyczy ta ocena? Co będzie oceniane? Czym musimy się wykazać jako nauczyciele? Co ja jako dyrektor muszę ocenić, opisując pracę nauczyciela? Tak jak już wspomniałam, rozporządzenie, które wprowadzało obowiązek prowadzenia regulaminów oceny pracy nauczyciela. Z jednej strony faktycznie narobiło dużo zamieszania, dlatego że wskaźniki, które mieliśmy opracować, one faktycznie nie do końca były jasne. One budziły obawy, że mogą być nadinterpretowane, że dyrektorzy może, takie były obawy, że zaczną, no mówiąc wprost, wymyślać, dlatego z jednej strony była obawa, ale z drugiej strony sobie myślę, że to było też dobre, bo wskaźnik pokazywał tak naprawdę nauczycielowi, w czym musi się wykazać, co musi zrobić, w jaki sposób może ma to zrobić. I mogliśmy umieścić taką skalę, prawda? Że to jest wystarczające na tą ocenę dobrą, a jeżeli to zrobisz, drogi nauczycielu, to już możesz się wykazać, a więc możesz zasłużyć na tą ocenę wyróżniającą, tak? Tutaj tego nie ma. Tutaj są uogólnienia. I tak sobie myślę, że troszeczkę brakuje tutaj tej reguły złotego środka, nie przesadzać, nie mnożyć wskaźników, nie przeliczać na wzory, bo to było straszne i tak naprawdę to byłaby też ogromna biurokracja, i nie wiem, czy rozwiązałoby do końca nasze problemy. Ale z drugiej strony jeżeli ocena, o której mówimy, będzie w formie takich uogólnionych tez, zdań, to nie jest to łatwe i dla dyrektora, i dla nauczyciela, i w jakiś sposób my musimy sobie to wewnętrznie w przedszkolu poukładać. Jeżeli chodzi o to, czego dotyczy ocena pracy, to odnajdziemy to zagadnienie w artykule 6a ustęp 1 Karty Nauczyciela, gdzie jest zapisane wprost ocena pracy nauczyciela dotyczy stopnia realizacji obowiązków, ale to już jest odniesienie do artykułu 6 i artykułu 42 ustęp 2. Tutaj oczywiście mówimy o Karcie Nauczyciela. Oraz artykuł 5 ustawy prawo oświatowe w zakresie wszystkich obszarów działalności szkoły, u nas oczywiście przedszkola. No to by było za proste, gdybyśmy znaleźli pewnie zapis jeden, tak? Jesteśmy zmuszeni powędrować do artykułu 6, 42, artykułu 5 ustawy prawo oświatowe. Na pewno te artykuły są doskonale Państwu znane, bo zadania nauczycieli to oczywiście podstawowa rzecz, ale oczywiście je sobie przypomnimy. I te zadania, obowiązki nauczycieli, które są opisane w artykule 6, tutaj uśmiecham się szczególnie do nauczycieli w awansie, trzeba doskonale znać obowiązki nauczycieli, o to możecie zostać zapytani, w jaki sposób je realizujecie, czy je znacie, jeżeli jesteście nauczycielami na pierwszym stopniu awansu zawodowego, więc nauczycielami stażystami. A więc nauczyciel zobowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły, dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. Tak sobie myślę, że to zadanie zawiera tak naprawdę wszystko. Bo jeżeli tutaj mówimy o tym, że rzetelnie mamy realizować zadania związane ze sferą dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą, no śmiem twierdzić, że tutaj mieści się wszystko, tak? W tym punkcie jest jeszcze mowa o bezpieczeństwie, które jest ważne, które jest istotne, bezpieczeństwie, które jest postrzegane w wielu aspektach, bo tu już chodzi o bezpieczeństwo takie rozumiane w sensie najbliższym, a więc bezpieczeństwo dotyczące zdrowia, życia powierzonych dzieci. Ale też bezpieczeństwo w aspekcie chociażby bezpieczeństwa w Internecie, tak? O czym bardzo dużo teraz mówimy, co jest priorytetem Ministerstwa Edukacji Narodowej w tym roku szkolnym, a więc bezpieczeństwo, wycieczki, spacery, bezpieczeństwo w trakcie zajęć. Ale tak jak jeszcze raz akcentuję, dla mnie ten punkt obowiązek pierwszy nauczyciela, aby rzetelnie realizować zadania we wszystkich sferach, jeżeli chodzi o pracę przedszkola, jest bardzo szeroki. Drugi obowiązek to wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju. Oczywiście wspieramy dziecko w przedszkolu w każdym aspekcie jego rozwoju. Ten rozwój przede wszystkim diagnozujemy, obserwujemy, wspieramy dziecko w tych sferach, w których potrzebuje pomocy. Nie zapominamy oczywiście o tym momencie o uczniach, o dzieciach zdolnych, bo to jest bardzo ważne, istotne, aby nie zagubić dzieci zdolnych we wspieraniu rozwoju. Bo przede wszystkim jeżeli chodzi o wspieranie rozwoju, to jest naturalne, myślę, pojawiają nam się przed oczami te dzieci, które wymagają pomocy, bo mają wszelkiego rodzaju trudności. Ale dzieci zdolne również wymagają specjalnego oddziaływania i również rozwój dzieci zdolnych musi być wspierany. Dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego to obowiązek numer trzy. Oczywiście my jako nauczyciele rozwijamy się całe życie zawodowe. Oczywiście mowa tutaj doskonaleniu zawodowym, o samokształceniu, o samodoskonaleniu, o wszelkich kursach, warsztatach, webinarach, chociażby jak ten, w którym bierzemy teraz udział. To jest dążenie do rozwoju osobowego, zawodowego. To jest tak naprawdę inwestowanie w siebie, w swój rozwój, w swoje umiejętności, które są potrzebne w pracy nauczyciela. No i tutaj ten rozwój osobowy ładnie nam właśnie przechodzi w doskonalenie zawodowe, ale tutaj jest zaznaczone zgodnie z potrzebami szkoły. I tutaj, jeżeli chodzi o doskonalenie, jeżeli chodzi o placówki publiczne, jeżeli chcemy uzyskać dofinansowanie jakiegoś kursu, a przede wszystkim studiów podyplomowych, no to musimy wykazać, że to jest potrzebne akurat w naszej pracy, akurat w naszym przedszkolu. Kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu konstytucji, w atmosferze wolności sumienia i w szacunku do każdego człowieka. Jeżeli chodzi o nas, o nauczycieli wychowania przedszkolnego, to rzeczywiście to edukacja patriotyczna, tak? A więc wychowanie w duchu umiłowania ojczyzny. Dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów. To oczywiście również nic innego jak realizacja zapisów w podstawie programowej, ale oczywiście dbanie o ten rozwój postaw moralnych, obywatelskich, czyli wychowanie do wartości nie jest nam obce, jeżeli chodzi o przedszkole. No, jak się tak przyglądniemy tym obowiązkom nauczycieli, to oczywiście patrząc na nie pod kątem oceny pracy, pod kątem naszej pracy, oczywiście tutaj moglibyśmy od razu przyporządkować konkretne działania, udział w konkretnych projektach, prowadzenie konkretnych zajęć, współpracę ze środowiskiem w tychże obszarach. A więc coś, co tak naprawdę jest naszą codzienną pracą. Ale w ocenie pracy nauczyciela, zaraz będziemy mówić o stopniach, tak? Będziemy musieli się też zastanowić, czy realizując to zadanie, to jest to minimum czy wychodzą poza to minimum i mogę już mówić, że robię to wzorowo, wyróżniająco. No o tym będziemy zaraz rozmawiać. Jeżeli chodzi o artykuł 42… o przepraszam bardzo, tutaj jeszcze mi coś przeskoczyło, już jest dobrze, artykuł 42, w ramach czasu pracy tutaj opuszczamy, wiemy ile czas pracy nauczycieli trwa, czterdzieści godzin, tak? Nauczyciel zobowiązany jest realizować zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz. Coś, co robimy. Inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów. Jakie są te zajęcia inne, jakie są to czynności inne, które wynikają z zadań statutowych, to oczywiście zależy od statutu naszego konkretnego przedszkola, również innych dokumentów, które chociażby obligują nas do pracy w zespołach zadaniowych, tak? Możemy być na przykład w zespole do spraw promocji przedszkola. Możemy być w zespole do spraw ewaluacji wewnętrznej. A więc to są wszystkie inne te czynności, które wynikają z zadań statutowych i sięgamy do statutu, aby dowiedzieć się, o jakie tak naprawdę zajęcia chodzi. Bo mogę je mieć przydzielone odgórnie, tak? Gdy jest początek roku szkolnego i gdy dzielimy się tak naprawdę zadaniami, ale może wśród tych zajęć i czynności, jeżeli wiem, że będę oceniana, jeżeli czuję po kościach, że w przyszłym roku będę oceniana, bo chcę na przykład albo bo pani dyrektor mówi, że faktycznie ta ocena była bardzo dawno i warto byłoby dokonać jej na nowo, to warto sobie przejrzeć status i te czynności, jak zostały zdefiniowane, zobaczyć, aby je wybrać, tak? Aby samemu je realizować, aby może zaproponować, że w tym roku, w przyszłym roku szkolnym chciałabym się tym zająć, dlatego że chociażby funkcjonowanie zespołów zadaniowych w danym przedszkolu różni się właśnie między jedną placówką a drugą, tak? I nie zawsze są umiejscowione w statucie, a może są umiejscowione chociażby w dokumencie wewnętrznym, który reguluje pracę także tych zespołów. Myślę, że warto sobie tą wiedzę odświeżyć, jeżeli planują Państwo ocenę pracy. Zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym. Tutaj oczywiście moglibyśmy się wrócić do poprzedniego slajdu, a więc doskonalenie zawodowe, samokształcenie i doskonalenie osobiste, a więc swój rozwój osobisty. Mamy wszystko opisane i jeszcze raz powtarzam, śmiem twierdzić, że w tym tak naprawdę mieści się cała nasza praca. I ustawa prawo oświatowe jeszcze w artykule 5 mocno akcentuje jeszcze raz fakt, że my jako nauczyciele w tych swoich działaniach mamy obowiązek kierowania się czym, dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawą moralną i obywatelską, i z poszanowaniem godności osobistej ucznia. A więc tutaj ustawa prawo oświatowe, ale tak naprawdę sformułowania bardzo podobne, które znajdziemy w Karcie Nauczyciela. A więc już wiemy, co powinno być oceniane. I tak jak już o tym mówiłam, nie ma obowiązku tworzenia kryteriów oceny pracy nauczycieli. Nie ma podstaw prawnych, by tworzyć wewnątrzszkolny regulamin oceny pracy nauczycieli. To w 2019 roku zostało anulowane, można powiedzieć, po tej rewolucji w ocenianiu, którą nam zafundowano na bardzo krótki okres, ale jednak. A więc jeżeli są opracowane szczegółowe kryteria oceny, tak naprawdę one nie mają racji bytu, dlatego że jeżeli istnieje rozporządzenie, jeżeli ocena pracy jest opisana w Karcie Nauczyciela, w ustawie oprawie oświatowym, no to my nie możemy robić tak jakby państwa w państwie i tworzyć ten regulamin, tak? Chociaż taki dokument, który mógłby pomóc nauczycielowi, który jest pierwszy raz w życiu oceniany, pomóc mu w zrozumieniu tego całego procesu oceniania, pewnie by był potrzebny, ale już nie będziemy go sankcjonować jako regulamin oceny pracy nauczyciela. A więc jeżeli nasz regulamin jeszcze istnieje, a istnieje, bo, bo on został uchylony, on przestał, stracił, przepraszam, nie został uchylony, stracił moc prawną w momencie, kiedy weszło nowe rozporządzenie, no on jest, tak? Bo dokumenty archiwizujemy. Natomiast już jego wartość, można powiedzieć, jest historyczna. I w Karcie Nauczyciela jeszcze jest bardzo ważna rzecz, w artykule 6a ustęp 1g. Na ocenę pracy nauczyciela i dyrektora szkoły nie mogą mieć wpływu jego przekonania religijne, jego poglądy polityczne, a także odmowa wykonania przez niego polecenia służbowego, gdy odmowa taka wynikała z uzasadnionego przekonania, że wydane polecenia były sprzeczne z dobrem ucznia albo dobrem publicznym. No i tutaj już wchodzimy w taką sferę, no niezbyt sympatyczną, a więc sytuacji, kiedy, można powiedzieć, no pewnie jest jakiś konflikt w przedszkolu, gdzie może jakaś zadra istniała między nauczycielem a dyrektorem, tak? To nie może mieć wpływu tak naprawdę na jego ocenę, tak? I ten artykuł 6a, no troszeczkę możemy się do niego odwołać, tak? Jeżeli właśnie odmówiłam wykonania polecenia służbowego i nie na zasadzie nie, bo nie, tylko że to okej, nie było zgodne z tym dobrem ucznia, o którym mówimy, czy dobrem publicznym. No i mam nadzieję, że o tym w ogóle artykule… nie musicie do niego sięgać, że życie przedszkolne jest na tyle dobre, poukładane, że nie musimy sięgać, ale oczywiście chciałabym to przytoczyć. No i te przekonania polityczne, religijne. Dużo się dzieje ostatnio i myślę sobie, że tutaj mocno trzeba to zaakcentować, że te poglądy polityczne czy religijne nie mają mieć wpływu na ocenę pracy. Ale może tak bym nie chciała rozwijać tego tematu za bardzo. Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym. A więc na samym końcu, można powiedzieć, pojawia się ocena, ocena wyróżniająca, bardzo dobra, dobra i negatywna. A więc mamy cztery oceny, które możemy dostać. Ale zanim ta ocena się pojawi, oczywiście ta karta oceny pracy musi zawierać szereg punktów, można powiedzieć. Ale sama ocena musi mieć charakter opisowy, a więc opisujemy pracę nauczyciela, opisujemy jego działania, opisujemy jego pracę, oczywiście ujmując to, myślę sobie, w kategoriach, tak? Oceniając jego pracę na rzecz uczniów, oceniając jego doskonalenie, jego rozwój zawodowy, jego pracę nad samym sobą, oczywiście w aspekcie pracy nauczyciela. A więc tutaj mówimy cały czas o opisie, tak? Nie punktujemy, nie pauzujemy, opisujemy pracę nauczyciela. I oceniając pracę nauczyciela dyrektor musi zasięgnąć opinii. I tutaj musi zasięgnąć opinii Rady Rodziców, oczywiście tam, gdzie Rada Rodziców jest powołana, bo wiemy o tym, że są przedszkola, w których Rady Rodziców nie ma, nie jest powołana. A na wniosek nauczyciela, ale też jeżeli dyrektor ma taką ochotę, może zasięgnąć opinii właściwego doradcy metodycznego, jeżeli doradca metodyczny ma na danym terenie oczywiście prowadzić swoją działalność. Tutaj zdarza się sytuacja, że konkursy na doradców metodycznych są nierozstrzygnięte, że po prostu doradcy metodycznego wychowania przedszkolnego akurat nie ma, jest niedostępny, coś się dzieje. To tutaj możemy oczywiście na wniosek nauczyciela albo z własnej inicjatywy dyrektora zasięgnąć też opinii innego nauczyciela, pod warunkiem, że ten nauczyciel ma stopień awansu zawodowego odpowiedni, a więc jest nauczycielem dyplomowanym albo nauczycielem mianowanym. A więc tutaj zasięgamy opinii i uwaga, te opinie muszą być wykonane, źle mówię, nie wykonane, przedstawione w określonym czasie. I tutaj mamy zaznaczone, czternaście dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy nauczyciela. Ale co jest ważne i istotne? Jeżeli Rada Rodziców tej opinii nie przedstawi, mija czternaście dni, opinia się nie pojawia, to co, to się nic nie dzieje. Bo to, że Rada Rodziców tej opinii nie dostarczyła, nie wstrzymuje to dokonywania oceny pracy nauczyciela, więc nie martwimy się. Bo jeżeli Rada Rodziców tej opinii nie dostarczyła, coś się stało, tak jak teraz, żyjemy w takim świecie, że właśnie, dzisiaj jest przedszkole otwarte, a jutro już nie i nie wiemy, kiedy wrócimy, co się stanie, bo ta ocena pracy nie dotrze. No nic się nie dzieje. I druga ważna rzecz, nie ma jakiegoś wzoru opinii Rady Rodziców. Ta opinia Rady Rodziców może być bardzo lakoniczna, ale z drugiej strony bardzo wartościowa i dużo mówiąca, może być po prostu pozytywna. Nie ma obowiązku, aby Rada Rodziców to uzasadniała, aby opisywała swoją, no może nie powiem wizję, ale właśnie opisywała, w jaki sposób widzi pracę nauczyciela. Pisemną, czyli na piśmie. Czyli Rada Rodziców przy Przedszkolu numer 1 w Kolbuszowej opiniuje pozytywnie pracę pani Anny Kowalskiej, tak? I to już jest opinia pisemna. I jeżeli nauczyciele, rodzice, przepraszam, nie są wylewni, nie chcą tego opisywać, też nic się nie dzieje. I jeszcze jest jeden ważny przypadek, gdy dyrektorem przedszkola jest osoba, która nie jest nauczycielem. Co wtedy? To dyrektor przedszkola oczywiście dokonuje oceny pracy nauczyciela, ale musi to robić w porozumieniu. Z kim? Z nauczycielem, który zajmuje inne stanowisko kierownicze i sprawuje nadzór pedagogiczny. A więc musi to dokonać w porozumieniu, jeżeli nie jest nauczycielem, a tak oczywiście może być, że dyrektor przedszkola nie jest nauczycielem. I jeżeli chodzi jeszcze o te inne formy wychowania przedszkolnego, to będzie to nauczyciel, który jest upoważniony przez [00:30:18]. I najpierw powstaje projekt oceny, tak? Projekt oceny, który przedstawiony zostaje nauczycielowi. Ten nauczyciel zapoznaje się z tym projektem oceny. Projekt, jak sama nazwa mówi, a więc można jeszcze coś zmienić, można wynegocjować, można coś sprostować. I właśnie, dyrektor ma obowiązek wysłuchać uwag, spostrzeżeń, zastrzeżeń nauczyciela. I przy tychże rozmowach może być obecny przedstawiciel wskazanej przez nauczyciela zakładowej organizacji związkowej. Ale co ważne i istotne, jeżeli nauczyciel nie należy do związków, również może o to poprosić. To nie jest tak, że mogą prosić o to tylko nauczyciele, którzy należą, którzy są zapisani do organizacji związkowych. I jeżeli chodzi o te uwagi, zastrzeżenia, to tutaj również obowiązuje forma pisemna. Wszędzie tak naprawdę, w każdym tutaj aspekcie, o którym mówimy, obowiązuje forma pisemna. Nic nie ma ustnie, wszystko trzeba opisać. To mamy na to pięć dni, ale roboczych. Czyli jeżeli są weekendy, omijamy weekendy. Wiemy, że mamy pięć dni roboczych, żeby się odwołać, żeby zgłosić, jeszcze nie odwołać, na razie zgłosić uwagi, zastrzeżenia do tego projektu oceny. Ale jeżeli jest wszystko okej, jeżeli jest wszystko w porządku, jeżeli nauczyciel się zgadza, jeżeli nie ma zastrzeżeń, no to dyrektor wręcza, doręcza oryginał karty pracy, a co ważne i istotne, tą kopię pozostawiamy, włączamy do akt osobowych nauczyciela. Ale nauczyciel dostaje oryginał karty oceny pracy i tutaj wypisane są wszystkie punkty, które powinna zawierać karta oceny pracy. Oczywiście to wynika z rozporządzenia dotyczącego oceny pracy nauczyciela. Oczywiście warto sobie wszystko dobrze sprawdzić, czy każdy z tych punktów został ujęty, czy te dane osobowe dotyczące chociażby daty i miejsca urodzenia są dobrze, poprawnie wpisane. No każdy jest człowiekiem, zdarzają się również jakieś literówki, a więc dobrze jest tą kartę oceny pracy dobrze, naprawdę dobrze przeczytać i sprawdzić, czy wszystkie dane są zawarte, czy są poprawne, czy są zgodne ze stanem faktycznym. Dobrze, i tutaj możemy powiedzieć stop. Jeżeli zostałam oceniona zgodnie z tym, co uważam, że te wszystkie ważne informacje o mnie zostały zawarte, dostaję kartę oceny pracy, mam ją dla siebie w oryginale, w aktach osobowych jest kopia, no i cieszę się nią do kolejnej oceny pracy, tak? Ta ocena pracy jest mi potrzebna chociażby do nagrody dyrektora, nagrody, przepraszam, prezydenta miasta, tak? Wpisując wniosek, zazwyczaj właśnie jest taka informacja, kiedy była dokonana ostatnia ocena pracy. Jeżeli jestem nauczycielem, który startuje do konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola, to również tą ocenę pracy muszę posiadać. A więc warto dbać o to, aby była w miarę aktualna, chociaż jeszcze raz powtarzam, nie znajdziemy daty ważności w rozporządzeniu. No, ale czasami trzeba się od tej oceny odwołać. No są różne sytuacje życiowe. Oby się nie zdarzały, ale trzeba mieć świadomość, że od oceny można się odwołać. No i odwołuje się do dyrektora, dyrektor przekazuje odwołanie od oceny pracy nauczyciela do organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Znowu mamy pięć dni, ale od daty oczywiście otrzymania tego odwołania. No i dyrektor dołącza pisemne odniesienie się do tych zarzutów. No bo jeżeli ktoś się odwołuje, to musi to spisać, jak już dobrze wiem, z czym się nie zgadza, co nie zostało ujęte, co zostało umniejszone, co absolutnie nie miało miejsca. Bo też tak może się zdarzyć. I w tym momencie odwołanie od tej oceny pracy nauczyciela rozpatruje organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a tak naprawdę zespół oceniający. I w tym zespole oceniającym znajduje się szereg osób, przede wszystkim przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, przedstawiciel Rady Pedagogicznej szkoły, Rady Rodziców, i znowu powtarzam, jeżeli ona istnieje, jeżeli ona jest powołana, jeżeli jest stworzona w przedszkolu, nauczyciel doradztwa właściwy, a więc jeżeli to jest nauczyciel wychowania przedszkolnego, to musi być to oczywiście doradca metodyczny z tego zakresu, prawda? Albo nauczyciel konsultant. No i przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej wskazanej przez nauczyciela. Bo wiadomo, różne organizacje związkowe, mamy ZNP, mamy Solidarność, nauczyciel może wskazać, która organizacja związkowa, ale oczywiście to już jest na wniosek nauczyciela. I tutaj zespół oceniający rozpatruje to odwołanie się od oceny. Ma powiadomić nauczyciela, ale nie później niż pięć dni roboczych, że właśnie to zebranie zespołu się odbędzie, tak? To, że nauczyciel się nie stawi, to nie wstrzymuje rozpatrywania odwołania przez zespół oceniający i wydaje po prostu to rozstrzygnięcie, nawet jeżeli nauczyciel się nie stawił. I tutaj rozstrzygnięcia są podejmowane większością głosów, zwykłą, ale musi być obecnych co najmniej dwie trzecie członków zespołu. I może się zdarzyć, że jest fifty fifty, tak? Że mamy pół na pół. To wtedy decyduje przewodniczący zespołu, sporządza to pisemne rozstrzygnięcie, no i jeżeli chodzi oto rozstrzygnięcie zespołu oceniającego oraz jego uzasadnienie, to jest podpisywane przez przewodniczącego zespołu. I tutaj oczywiście może podtrzymać, może uchylić ocenę i jakby zobligować do ustalenia nowej oceny pracy, ale może też uchylić ocenę pracy dokonaną przez dyrektora i przekazać sprawę do ponownego ustalenia pracy, ale jeżeli ocena została dokonana z naruszeniem prawa, tak? Musi to robić od nowa. Bo tak jak powiedziałam na wstępie, tutaj pamiętamy o tych dniach, tak? Czyli o dniach, o terminach, o tym, czy zostało to powiadomione w sposób pisemny, no i czy zmieściliśmy się właśnie w terminach. Ale jeszcze raz powtarzam, wszystko w sposób pisemny. Właśnie to jest też takie zabezpieczenie się dyrektora. Jeżeli dopełnił wszystkich formalności, to czasami jest po prostu za późno, nauczyciel może nagle stwierdzić po pół roku, że chce inną ocenę. No nie, nie może tego zrobić. W tym momencie przedstawiamy dokumenty, wykazujemy, że wszystko zostało przedstawione, wszystko zostało opracowane, przedstawione w formie pisemnej w obowiązujących terminach i że tutaj jest naprawdę wszystko w porządku. No i dziękuję za uwagę, dlatego że tak naprawdę, jeżeli chodzi o ocenę pracy nauczyciela, musimy znać te wymogi formalne, musimy znać rozporządzenie, musimy znać Kartę Nauczyciela. Co jest istotne, zależy od nas, od naszej pracy. I tutaj w materiałach od INSO dostaniecie Państwo przykładowy arkusz autoanalizy. Bo arkusz autoanalizy to jest narzędzie, które jest bardzo potrzebne dla nauczyciela, ale również dla dyrektora. Jeżeli prowadzimy autoanalizę na bieżąco, to nie zapominamy o ważnych rzeczach, które wydarzyły się w naszym życiu zawodowym. Dostarczamy też dyrektorowi informacji, co robimy, jak to robimy, w jaki sposób. Możemy tę autoanalizę wykorzystać do takiej swoistej autorefleksji, czego mi jeszcze brakuje, nad czym powinnam się zastanowić, czego powinnam zrobić więcej w drugim… dyrektora, prosząc o autoanalizę swoich nauczycieli, on doskonale wie, który nauczyciel się wyróżnia. Ocena wyróżniająca wyróżnia, nie mogą być wszyscy wyróżniający, no bo to traci sens, tak? Oceny są zazwyczaj stopniowane, no i pewnie dokonujemy pewnego rodzaju porównań, a autoanaliza w tym momencie jest bardzo ważna. Na pewno mają Państwo takie wzory w swoich placówkach, ja natomiast proponuję swoją uproszczoną, ale wydaje mi się wyczerpującą zagadnienie. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i mam nadzieję, że pojawią się jakieś pytania.

Justyna: Oczywiście, już się pojawiły, bardzo dziękujemy.