Awans zawodowy nauczyciela stażysty

Z naszym ekspertem – Dagmarą Hirsz – rozmawiamy o awansie zawodowym nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego.

Jakie tematy poruszamy?

  • Staż nauczyciela stażysty – przypomnienie od rozpoczęcia stażu
  • Zakończenie stażu – terminy i dokumenty do wypełnienia po stronie dyrektora, stażysty i opiekuna
  • Zawiadomienie kuratorium – obserwator z organu sprawującego nadzór
  • Powołanie i przebieg komisji
  • Nadanie stopnia awansu zawodowego

Prowadzący

Dagmara Hirsz – wicedyrektor przedszkola prywatnego, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, trener wspomagania oświaty, właściciel Intellect Edukacja Rozwój Animacja.

Transkrypcja z webinaru

Justyna: Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was serdecznie na kolejnym webinarze organizowanym z cyklu Akademia INSO. Widzę, że nas jeszcze jest troszeczkę malutko, po kolei dołączacie, to może jeszcze poczekamy tak z minutkę, dwie na resztę uczestników i wtedy już na spokojnie zaczniemy. A w międzyczasie, Dagmara, możesz parę słów powiedzieć coś do mnie, sprawdzimy, czy dobrze nas słychać i dobrze nas widać. Poprosimy też, żeby nam ktoś napisał, czy wszystko jest okej.

Dagmara: Ja Cię słyszę, widzę Cię. Mam chociaż takie pytanie, jak włączę sobie prezentację, to mogę na czat, żeby też widzieć pytania uczestników?

Justyna: Możesz, jak najbardziej. Możesz sobie zerkać na czat. Jeszcze nie mam informacji, czy dobrze nas słychać i czy widać. Jest okej. No to super. To poczekamy minutkę, bo widzę, że dużo osób dołącza, więc poczekamy jeszcze minutkę i na spokojnie sobie zaczniemy. Witamy, witamy. Czy będzie można liczyć na notatki? Jak najbardziej. Wszystko będzie z dzisiejszego webinaru, jak zawsze. Wszystko zostanie udostępnione. I nagranie, i wzory dokumentów, które mamy również przygotowane dla Państwa. Będzie też link z certyfikatem, prezentacja, którą Dagmara też dla Państwa przygotowała, także wszystko zostanie przesłane po spotkaniu.

Dagmara: Cały czas widzę, że dołączają osoby.

Justyna: Tak, tak. Dołączamy. Witamy, witamy wszystkie panie.

Dagmara: No przeważnie panie, nie? Tutaj są, bo rzadko jakiś rodzynek się trafi.

Justyna: Właśnie, nigdy nie miałyśmy żadnego pana chyba na webinarze.

Dagmara: Jak jesteś, to zgłoś się. Bo ja mówię do samych kobiet, tylko powiem w innej formie.

Justyna: Dokładnie. Okej. To co, to może pomalutku startujemy, a jak ktoś dołączy, zresztą i tak będzie szansa sobie odsłuchać ten webinar w razie czego, jeśli ktoś się spóźni. Czyli oficjalnie witam jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym webinarze organizowanym z cyklu Akademia INSO. Dzisiejszym tematem będzie awans zawodowy nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego. Moim i Państwa gościem jest Dagmara Hirsz. Część pewnie z Państwa już zna Dagmarę, natomiast dla tych, którzy jeszcze jej nie znają, Dagmara jest wicedyrektorem przedszkola prywatnego, oligofrenopedagogiem, socjoterapeutą, trenerem wspomagania oświaty oraz prowadzi również swój blog pod tytułem „Intelekt, edukacja, rozwój i animacja”. No i w dniu dzisiejszym z Dagmarą będziemy poruszać temat typowo awansu zawodowego, czyli będziemy poruszać, jak wygląda w ogóle rozpoczęcie stażu, jaka dokumentacja jest potrzebna do przygotowania, jak zawiadamiamy kuratorium, powołanie, przebieg komisji oraz zakończenie stażu i nadanie stopnia awansu zawodowego. To jest dzisiejszy temat naszego spotkania. Nasze spotkanie dzisiaj tak naprawdę będzie miało taką standardową formę, czyli w pierwszej części Dagmara opowie nam o tym awansie, jak to wszystko będzie wyglądało i jak ma przebiegać, natomiast drugą część poświęcimy sobie na pytania, czyli zrobimy sobie taką standardową sesję Q&A i Dagmara będzie odpowiadała na Państwa pytania, dlatego ja gorąco zachęcam. Powtórzę się jeszcze raz, wszystkie materiały z dzisiejszego spotkania, łącznie z nagraniem, jak również certyfikaty, zostaną wysłane do Państwa po webinarze. W takim razie ja oddaję Tobie głos, Dagmaro. Możemy już spokojnie przejść do prezentacji.

Dagmara: Ja tylko poprawię troszeczkę, że to „Intelekt, edukacja, rozwój, animacja” to nie jest blog, to jest profil firmowy, bo ja prowadzę konsultację i inne rzeczy, i między innymi jest tam podpięcie…

Justyna: Bloga.

Dagmara: Tak.

Justyna: Okej, to jest wyjaśnione.

Dagmara: Więc ja witam wszystkich bardzo serdecznie, już drugi raz jest mi dane prowadzić webinar. I tutaj może już wgram prezentację, przejdziemy do prezentacji. Wygląda ona tak, czyli będziemy mówić o awansie zawodowym nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego. Tutaj jeszcze przedstawię plan, jakim będę się kierowała, opisując cały staż. Najpierw sobie przypomnimy, jak się ten staż rozpoczyna. Będzie to krótko, zwięźle, na temat. Potem powiemy o zakończeniu stażu, czyli coś, co się dzieje teraz, bo staże skończyły się z dniem, większość na pewno, 31 sierpień, 31 maj, więc jest to dość świeże. I tutaj opowiem o dokumentacji, która stoi po stronie dyrektora, opiekuna i stażysty. Potem opowiem, jak zawiadomić kuratorium, czyli jak przychodzi obserwator przeważnie do placówek obserwować przebieg stażu. Też odpowiemy sobie, jak powołujemy i jaki jest przebieg komisji kwalifikacyjnej. No i już na koniec najbardziej przyjemne i pożądane, czyli o nadaniu stopnia awansu zawodowego. Tutaj też jeszcze trzeba nadmienić, że wszelkie informacje znajdziecie w ustawie Karty Nauczyciela aktualnej oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Nadmienię tylko, że jest jeszcze późniejsza aktualizacja a propos właśnie oceny dorobku zawodowego, a nie od oceny pracy. I tam są nieścisłości, właśnie jest aktualizacja, zmieniony w 2019 roku, z sierpnia, 22 albo 23, ale to łatwo znaleźć, bo od razu wyskakuje. Więc tak, rozpoczęcie stażu rozpoczynamy z dniem rozpoczęcia roku szkolnego nauczyciela stażysty. Trwa staż 9 miesięcy. Ważna informacja, aby nie był on rozpoczęty później niż czternaście dni od pierwszych zajęć w roku szkolnym, czyli od rozpoczęcia roku szkolnego. Po tym terminie, jeśli zatrudnimy tak naprawdę dnia, nie wiem, no jest 16 wrzesień, zatrudniamy nauczyciela, on już nie może rozpocząć stażu, jeśli rozpoczął się rok przedszkolny, szkolny 1 września. Minimum na pół etatu zgodnie z kwalifikacjami, jeśli ma kwalifikacje do wychowania przedszkolnego, wczesnoszkolnego, to zatrudniamy minimum pół etatu i może rozpocząć staż. I tutaj od dnia rozpoczęcia stażu jest dwadzieścia dni na złożenie planu rozwoju zawodowego do dyrekcji. Potem dyrektor wyznacza opiekuna, zatwierdza plan rozwoju zawodowego, wszystko mu się podoba, wszystko jest zgodne z działaniami placówki i ogólnie z wymaganiami zawartymi dla stażysty, co powinien poznać, jak się udoskonalić i co prowadzić, jakie zajęcia. Zatwierdzamy plan rozwoju, wyznaczamy opiekuna, no i wtedy już przechodzimy do realizacji planu. Oczywiście tutaj opiekun cały czas sprawuje pieczę nad stażystą. Opiekun może posiadać kontrakt podpisany. Nie musi, ale jeśli chodzi o stażystę, to stażyści przeważnie, no jeszcze nie wiedzą o co w tych awansach chodzi, a w kontrakcie są wyszczególnione obowiązki opiekuna stażu, więc wtedy może sobie zawsze zerknąć, looknąć i widzi, że opiekun jest mu bardzo pomocny, więc polecam. Nadmienię tylko, że cały artykuł, jest tam szczegółowo bardziej opisane, bo tutaj tylko pokrótce opisałam, a szczegółowy opis znajdziecie też na blogu INSO, awans zawodowy, i tam te wszystkie punkty są o wiele szczegółowiej opisane, więc polecam zajrzeć. I teraz tak, na poprzednim webinarze zahaczyliśmy też o temat stażu zawodowego i padły pewne pytania, które chciałabym od razu wyjaśnić. Punkt przedszkolny, czy można przeprowadzić staż? Jak najbardziej staż można przeprowadzić, mamy tam nadzór pedagogiczny, więc jeśli spełniamy wymagania formalne zawarte w rozporządzeniu i ustawie Karta Nauczyciela, to rozpoczynamy staż. Jeśli mamy załogę nauczycieli z kwalifikacjami, czyli kogoś, kto może być opiekunem stażu i osoby do komisji, to możemy rozpocząć staż. W jakich szkołach i przedszkolach może odbyć się staż? W państwowych i w prywatnych, czyli w publicznych i niepublicznych. W niepublicznych także rozpoczynamy staże, jak najbardziej. Ja kończyłam staż właśnie w przedszkolu prywatnym, więc można. Czy opiekun stażu musi być zatrudniony w placówce? Tak, opiekun stażu musi być zatrudniony w placówce. Bo opiekunem stażu są przeważnie nauczyciele mianowani, dyplomowani, ale tutaj nam poszli na rękę, jeśli chodzi o przedszkola prywatne, i nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze, który ma kontraktowego, może być opiekunem stażu nauczyciela stażysty i kontraktowego, który chce na mianowanego. I później uzyskać staż. I bardzo często pojawia się pytanie, co z trzecim członkiem komisji, no bo, jak wiemy, jest stażysta, wyznaczymy tego opiekuna stażu, jest dyrektor, a musi być jeszcze trzeci członek komisji, bo jest dyrektor, opiekun i trzeci członek. No i przeważnie w przedszkolach prywatnych brakuje właśnie nauczyciela mianowanego bądź dyplomowanego, który powinien być. No i my tutaj to robimy tak, że ten trzeci członek komisji z awansem zawodowym nauczyciela mianowanego bądź dyplomowanego powinien być zatrudniony w przedszkolu, ale nie oznacza to, że musimy od dnia rozpoczęcia stażu do dnia zakończenia stażu, przeprowadzenia rozmowy mieć tego nauczyciela mianowanego czy tam dyplomowanego, żeby tylko zasiadł w komisji. W rozporządzeniu nie ma określone tego, więc my tutaj już drugi rok z rzędu będziemy zatrudniać tylko i wyłącznie na jeden miesiąc, na jedną czterdziestą, dwie czterdzieste etatu nauczyciela wychowania przedszkolnego ze stażem właśnie z awansem zawodowym, takim, który ma już właśnie mianowanie bądź dyplomowanie. I zatrudniamy go tylko na jeden miesiąc, na ten miesiąc, w którym będzie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, komisja kwalifikacyjna. Więc tak to można rozwiązać i polecam w ten sposób. Nie robić sobie kosztów na cały staż. I bardzo ważne, bo on musi być nauczycielem wychowania przedszkolnego, czyli uwzględniamy go w dzienniku, że przeprowadza tą jedną czterdziestą. Jeśli tak, zatrudnimy go na taką umowę o pracę, no to wtedy właśnie wykazujemy to, że jest w tym dzienniku, że prowadził jakieś tam zajęcia. Zakończenie stażu, no bo jak już ten staż stażysta zrealizuje, no to jest zakończenie stażu, czyli w terminie siedmiu dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Uwzględnia w nim efekty jego realizacji dla nauczyciela i dla placówki, w której robił staż. I tutaj bardzo ważne, jak dostaniemy ten dokument, czyli sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, to bardzo ważne jest, żeby przybić pieczątkę i u góry napisać, że przyjęliśmy, datę i podpis dyrektora placówki z pieczątką dyrektora imienną, jeśli jest, jeśli nie, no to podpis. Następnie mamy w terminie nie dłuższym niż dwadzieścia jeden dni od dnia złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego i dyrektor dokonuje oceny dorobku zawodowego. Ale jeszcze wrócę do poprzedniego slajdu. Tutaj siedem dni ma na sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciel, ale też projekt oceny dorobku zawodowego opiekun stażu też w terminie siedmiu dni roboczych przekłada właśnie dyrektorowi. No i wtedy, jak już dyrektor to dostanie, to w terminie dwudziestu jeden dni, jak jest na tym slajdzie, nie dłuższy niż dwadzieścia jeden dni od dnina złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego dyrektor dokonuje oceny dorobku zawodowego, pozytywnej bądź negatywnej. I tutaj, żeby dokonać oceny dorobku, trzeba zapytać się Rady Rodziców o opinię pisemną na temat nauczyciela. W przedszkolu prywatnym, jeśli nie mamy powołanej według planu Rady Rodziców, nie pytamy się, pomijamy ten punkt w zapisie. I tak samo później w protokole, nie? Żeby nie było. I do złożenia później, jak już dyrektor właśnie dokona tej oceny dorobku zawodowego, to nauczyciel składa wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego. I do tego wniosku niezbędne jest wydanie zaświadczeń przez dyrektora placówki o wymiarze zatrudnienia nauczyciela, nauczanym przez niego przedmiocie bądź rodzaju prowadzonych zajęć, okresie odbywania stażu, dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego, dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu. Pilnować bardzo proszę tych dat. Skoro na coś mamy od zakończenia stażu termin do siedmiu dni, to tego siódmego dnia napiszmy tą datę. No napiszmy ją troszeczkę wcześniej, żeby nie było tutaj właśnie problemów później, jak przyjdzie obserwator z kuratorium, że siedem dni roboczych tutaj Państwo przekraczają albo był dzień, niedziela, bo jedna pani mi policzyła właśnie, że z niedzielą, więc też się zdziwiłam, no ale żeby tak nie było. Nie ma, że jakieś święto wypada i przeskakujemy albo dzień wolny placówka sobie ustanawia. I o przyczynach wydłużania okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadku określonym w artykułach ustawy i Karty Nauczyciela. Jeśli właśnie nauczyciel jest nieobecny, tam wszystko jest napisane, pięknie wytłumaczone w Karcie Nauczyciela i w tym rozporządzeniu, jak tam się wydłuża staż i czy jak jest więcej to niż rok, czy go przerywamy, czy nie. I tutaj jest zaświadczenie, które wydaje dyrekcja, czyli jest pieczątka u góry. Czekaj chwilę, jest taki dokument. Pieczątka u góry i numer wpływu zaświadczenia, właśnie jak dyrektor wydaje zaświadczenie to, żeby to zaświadczenie było w ewidencji zaświadczeń, w rejestrze. Jeśli taki posiadamy, bo placówki publiczne posiadają, prywatne wiem, że nie zawsze posiadają rejestry wydanych zaświadczeń. Później, jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do przedłużenia stażu z różnych przyczyn, podstawy prawnej czy okresu nieobecności w pracy nauczyciela stażysty, należy zwrócić się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, czyli tym zajmującym się stażami zawodowymi, z prośbą o ich rozstrzygnięcie. Jest to w Karcie Nauczyciela. Nie polecam, jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, czy tutaj się przedłuża staż, o ile się przedłuża staż, to zwróćcie się, nawet telefonicznie albo też mailowo, do waszego nadzoru pedagogicznego i na pewno udzielą wam fachowej odpowiedzi. Później, jak już jest ten wniosek, bo do wniosku musimy załączyć też, nauczyciel stażysta do swojego wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego w komisji musi załączyć kopię dokumentów, a dyrektor musi poświadczyć ją za zgodność z oryginałem. I jest to potwierdzenie posiadanych kwalifikacji zawodowych, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, ocena dorobku zawodowego za okres stażu, no i w przypadku nauczycieli języków obcych umiejętność posługiwania się tym językiem na poziomie podstawowym. Ojej, to nie, prezentacja stara się wgrała, ale prześlę. Wiesz co, byś przesłała, Justyna, tutaj do uczestników, jednak tą prezentację z tymi dokumentami bardziej zamazanymi.

Justyna: Okej. Dobra, no to spokojnie.

Dagmara: Więc tak, tutaj na pierwszym zdjęciu jest miniaturka, jak widzicie, jest dyplom z uczelni, że nauczyciel posiada kwalifikacje zawodowe i też jest data, podpis, zgoda z oryginałem, pieczątka. Na każdej stronie parafka, że jest zgodne z oryginałem, jeśli tam jest więcej stron. Później sprawozdanie z realizacji stażu, tutaj właśnie jak poprzednio, nauczyciel to, co złożył, to też wszystko kserujemy, parafujemy i na pierwszej stronie datę, zgodność z oryginałem i podpis, i pieczątka swoja imienna, jeśli jest, to też może być na pierwszej stronie, później parafujemy każdą stronę. To jest to. No i trzeci slajd to jest ocena dorobku zawodowego za okres stażu. Więc jeśli dyrektor wystawił wcześniej tą ocenę dorobku zawodowego pozytywną, bo o taką nam chodzi, też to kserujemy, parafujemy, podpisujemy i piszemy zgodne z oryginałem. Na to kurator zwraca właśnie większą uwagę. No i nauczyciel, jak już te wszystkie dokumenty skolekcjonuje, jak wszystkie te dokumenty wyda mu dyrektor poświadczone, dołącza to do jednej koszulki, do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego w roku otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego. Nie możemy otrzymać tej pozytywnej oceny dorobku zawodowego powiedzmy w czerwcu, a dopiero za, nie wiem, osiem miesięcy, dziewięć, chcieć przeprowadzić komisję kwalifikacyjną. No wszystko ma swoje terminy i musimy tego pilnować. I polecam jak najszybciej skończyć, skoro już skończył ten staż, skoro jest ta pozytywna ocena dorobku zawodowego, to postarajmy się, żeby to odbyło się tam, nie wiem, miesiąc po, dwa miesiące po, wszystko tak bardziej na świeżo. No i właśnie tutaj jest, że niedotrzymanie tego terminu skutkuje właśnie koniecznością ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze. No i to jest na podstawie Karty Nauczyciela. A to już było. Dyrektor szkoły lub inny organ właściwy do nadania stopnia awansu zawodowego przeprowadza analizę formalną wniosku i dokumentacji, czyli jeszcze raz sprawdzamy. Ta analiza formalna tutaj akurat jest to brane z portalu oświatowego i tam też, jeśli macie subskrypcję, polecam zajrzeć, są wszystkie dokumenty, jest to ładnie opisane. Jeśli wniosek nie spełnia wymagań formalnych, dyrektor szkoły bądź przedszkola wskazuje, co należy tam zmienić, jakie są braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie czternastu dni. No, a nieusunięcie tych braków w tym terminie spowoduje pozostawienie tego wniosku nauczyciela stażysty bez rozpatrzenia. Więc tutaj też tego pilnujemy, żeby to było. I następnie, jak już jest analiza formalna, wszystko przebiegło, czyli jak jeszcze raz sprawdziliśmy te dokumenty, zgadzają się kwalifikacje, zgadzają się kwalifikacje opiekuna stażu, wszystkie dokumenty złożone w terminie, powołujemy komisję i teraz też wyjaśnię jej przebieg. Komisję powołuje dyrektor i o terminie rozpoczęcia komisji na co najmniej siedem dni przed posiedzeniem tej komisji powiadamia nauczyciela. No i też dobrze, żeby powiadomił opiekuna stażu i trzecią osobę w komisji. Więc tak. Ale kuratorium oświaty to tak, no bo oczywiście zawsze sobie planujemy posiedzenie komisji, no to tak najlepiej dwa tygodnie przed posiedzeniem komisji zawiadomić tutaj kuratorium oświaty, że taka komisja będzie przeprowadzona. No i właśnie wtedy mówimy, gdzie będzie przeprowadzona komisja, czyli że w przedszkolu, przeważnie są w przedszkolu, o której godzinie. I to wystarczy właśnie tam do nadzoru pedagogicznego, do kuratorium, tylko taka po prostu informacja, nie? I tutaj właśnie nauczyciela i innych członków komisji siedem dni, a kuratorium polecam czternaście dni. Wiadomo, list idzie też, więc żeby nie było tutaj, że nie otrzymał na czas. No i tutaj akurat u mnie, jak kuratorium się dowiedziało, że jest awans zawodowy przeprowadzony, wysłało taki list, czyli wysłali mi zawiadomienie, że wiedzą tutaj, no że zgodnie właśnie na podstawie tutaj różnych dokumentów, tutaj rozporządzenia, będzie u mnie obserwator z kuratorium oświaty. Wskazała imię, nazwisko tego obserwatora, no i potwierdziła, że w tym przedszkolu, o tej godzinie i tego dnia. I to jest właśnie, tak jak napisane, że w pracach tej komisji może brać również udział w charakterze, podkreślam, obserwatora, a nie członka komisji przedstawiciel organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Szkołę, przedszkole, to zamiennie stosujemy. No i w skład komisji wchodzą, tutaj według Karty Nauczyciela, no i też rozporządzenia, dyrektor lub wicedyrektor szkoły, przedszkola jako przewodniczący komisji. Przewodniczący zespołu nauczycieli, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie artykułu jedenastego prawa oświatowego, a jeżeli taki zespół nie został powołany w przedszkolu, szkole, no bo trudno w przedszkolu powołać taki zespół, to nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w przedszkolu. A w przypadku przedszkola i tam takich innych szkół, placówek, w których nie są zatrudnieni nauczyciele mianowani lub dyplomowani, to nauczyciel kontraktowy. Ale tutaj, jeśli jesteście przedszkolem prywatnym, to przeważnie wiem, że tutaj jest najwięcej dyrektorów właśnie na webinarium, no to zatrudniamy wtedy na miesiąc tego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego pod po prostu komisję i będzie z głowy. No i opiekun stażu, który został wyznaczony przez dyrektora placówki, więc są trzy osoby w komisji. Rozstrzygnięcie. Komisja może odbyć się w dwie trzecie składu, czyli może nie być jednej osoby, tak? Ale musi zostać powołana, musi zostać powiadomiona, a później może jedna osoba nie przyjść i wtedy komisja kwalifikacyjna odbywa się, a rozstrzygnięcie odbywa się w dwóch trzecich składu, no i to nie wpływa na żadną ocenę i wszystko jest okej. Jak już dwóch osób nie będzie, nie można powołać komisji, najlepiej przełożyć termin. Tutaj to było. Regulamin komisji kwalifikacyjnej. Tutaj też powinniście mieć taki regulamin, jak powołujemy komisję, kto będzie w komisji nauczyciela stażysty. Ten regulamin tutaj Pani Justyna wyśle wam mailem razem z nagraniem webinarium do wglądu możecie z niego korzystać i też taki regulamin stworzyć sobie. I teraz, co sprawdza, bo jak już mamy zawiadomienie, zawiadomiliśmy kuratorium oświaty, że będzie komisja, kuratorium nam odpisuje, że będzie obserwator z kuratorium, nauczyciel wie, opiekun wie, tego nauczyciela stażysty, i też trzecia osoba, no to wtedy wszyscy się schodzimy pół godziny przed właśnie rozpoczęciem, czterdzieści minut, pół godziny przed, jest już obserwator z kuratorium, tutaj u mnie na przykład była godzinę przed pani, i ona sprawdza jeszcze raz dokumenty, sprawdza kwalifikacje nauczyciela, opiekuna, trzeciej osoby z komisji, czy wszystko się zgadza, sprawdza poprawność dokumentów stażowych i obserwuje pracę komisji. Bardzo pomocna pani przy sprawdzaniu poprawności dokumentów. Tutaj mam u siebie akurat jeden błąd, chyba z datą jakąś, więc szybko można jeszcze w tych pół godzinie, czterdziestu minutach usiąść, jeszcze raz napisać, dyrektor podbija i wszystko jest okej, tak żeby się wszystko zgadzało. Więc proszę tutaj się nie bać, jak dostaniecie pismo, że będzie obserwator z kuratorium. Oni dość często słyszałam, że przyjeżdżają, przynajmniej na Pomorze, we wszystkich placówkach, jakie znam prywatne, byli, we wszystkich. Więc ona jest bardzo pomocna, ta pani. Przynajmniej później nikt nie ma podstaw, żeby cofnąć nam awans zawodowy, a to słyszałam, że no nie jest przyjemne, tak? Więc tak, obserwator z kuratorium sprawdza dokumenty przed rozpoczęciem komisji egzaminacyjnej, a potem jako obserwator nie wtrąca się do niczego, tylko przysłuchuje się, jak ta komisja jest prowadzona. Więc tak, obserwator wszystko już sprawdziła, wszystko jest dobrze, siada sobie z boku, zapraszamy nauczyciela stażystę, no i przygotowujemy sobie protokół. Ten protokół też będzie dostępny w plikach, które Pani Justyna wyśle po webinarium. I przeważnie dyrektor szkoły sporządza ten protokół, zadaje pytania, więc tam jest wszystko w tym protokole od początku do końca, o co pytamy, co czytamy na tej komisji. Po prostu z tego protokołu, jak dostaniecie, otwórzcie sobie później ten plik, tak przedstawiamy, tak właśnie prowadzimy tą komisję kwalifikacyjną. I tam też są pytania, ich nie wymazałam, bo to jeszcze jest z mojego stażu, jak ze stażysty chciałam iść na kontraktowego, miałam komisję kwalifikacyjną, więc można też te pytania, się nimi posiłkować bądź też troszeczkę je zmienić. Na pewno to, co nauczyciel stażysta musi zrobić podczas komisji kwalifikacyjnej, to wykazać się umiejętnościami technologicznymi, czyli wykonać jakąś ulotkę w laptopie, wydrukować w jakimś programie, polecam Canvę dla przedszkoli, albo sprawdzić jakąś informację na stronie przedszkola, statut wydrukować, no coś zrobić technologicznego oraz też wykazać się wiedzą na temat jakiegoś przepisu prawa. Coś, co funkcjonuje w placówce właśnie u nas. I tam wszystko piszemy, jak odpowiedział na zadane pytanie, zadanie problemowe, na przykład co zrobiłby stażysta, gdyby. Przeważnie są pytania o to, gdyby na wycieczce zdarzył się wypadek albo coś z autokarem, no wiadomo, że mamy procedury, procedura określa to i to, i postępujemy tak i tak. Więc to jest właśnie, jeśli chodzi o protokół. No i jak już wszystko nauczyciel przedstawi, na wszystkie pytania odpowie, swoje zadanie technologiczne wykona, no to wtedy komisja przyznaje punkty w skali od zera do dziesięciu i też wszystko jest w rozporządzeniu napisane. No i potem komisja wydaje zaświadczenie o akceptacji komisji kwalifikacyjnej. I to zaświadczenie musi być przypieczętowane i wpisane też do rejestru zaświadczeń wydanych w ramach właśnie awansów zawodowych stażysty. Musimy taki rejestr sobie zrobić. I musi być tez w rogu oczywiście numer rejestrowy tego zaświadczenia wydanego, no i na tym zaświadczeniu właśnie jest, kto wydaje, że przedszkole wydaje jako nazwa organu, który powołał tą komisję. No i zaświadcza się właśnie, że dany nauczyciel stażysta, urodzony tego i tego dnia, w wyniku postępowania kwalifikacyjnego uzyskał w dniu akceptację komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego. No i też musi być numer oczywiście zaświadczenia. Podbija się to, podpis przewodniczącego komisji, czyli ten dyrektor, który sporządza ten protokół, wypisuje ten protokół, podbija się i już mamy to zaświadczenie. No i później wypełniamy akt nadania, który jest załącznikiem do rozporządzenia. I w tym rozporządzeniu mamy wszystkie wzory dokumentów, więc polecam zajrzeć do rozporządzenia. Mamy te zaświadczenia o akceptacji komisji kwalifikacyjnej, akty nadania na różne stopnie awansu zawodowego, więc serdecznie polecam tam zajrzeć i też przeczytać to rozporządzenie. Rozporządzenie jest napisane dość, moim zdaniem oczywiście, łopatologicznie, więc jest zrozumiałe i wszystko w tym rozporządzeniu jest chronologicznie ułożone. Tak samo w Karcie Nauczyciela. Karta Nauczyciela dla mnie jest, no lepiej napisana niż rozporządzenie, jest bardziej przejrzysta, więc proszę sobie zerknąć, jak to tam wygląda. Też nadmienię, że nauczyciel stażysta raz tylko w ciągu całego tutaj dorobku swojego zawodowego, lat przepracowanych, może otrzymać tysiąc złotych na start. Uwaga, w przedszkolach prywatnych możemy wypłacić, to jest tysiąc złotych brutto, możemy, ale nie musimy. Państwowe muszą. Nauczyciel stażysta nie musi pisać żadnego wniosku o te tysiąc złotych na start. Nieważne, czy pracuje na pół etatu, na zero siedemdziesiąt pięć czy na cały, zawsze dostaje tysiąc złotych. Więc prywatne przedszkola mogą, to jest dobra wola dyrektora, jeśli wypłaci tysiąc złotych brutto, ale nie muszą, bo wiadomo, dla nas, prywatnych przedszkoli, jest to, no dość duży wydatek. Więc jeśli chcemy, możemy, jeśli nie chcemy, nie musimy. Przedszkola publiczne, czyli państwowe muszą wypłacić jednorazowo. Tam w rozporządzeniu jest termin, to chyba do trzydziestego, tak, do 30 września danego roku, w którym jest rozpoczęcie stażu. Jeśli jakieś pytania, to… Czy opiekun stażu może mieć kilku stażystów? Tak, może mieć kilku stażystów opiekun stażu. I tak, niepubliczne też muszą zawiadomić kuratorium. Jeśli nie powiedziałam czegoś, na przykład ja rozgraniczam, jeśli są jakieś niuanse, jeżeli chodzi o państwowe albo prywatne, więc jeśli nie powiedziałam, powiedziałam ogólnie, to jest i dla prywatnych, i dla publicznych przedszkoli. Jeszcze tylko slajdy. No i od zakończenia stażu, jak już daliśmy ten akt nadania, to następny awans zawodowy jest po przepracowanych dwóch latach od dnia rozpoczęcia roku szkolnego. Czyli przykładowo, u mnie akurat będzie komisja kwalifikacyjna w lipcu, czyli dwa lata przepracowane, żeby zdobyć teraz z kontraktowego na mianowanego, będą się liczyły od następnego roku szkolnego, nie od nadania aktu, czyli jak już jest stażystą tego dnia, tylko od września. No i materiały wraz z dokumentacją, tak jak już było mówione, zostaną wysłane do każdego uczestnika webinarium. Dziękuję za uwagę i teraz już czas na wasze pytania.

Justyna: Dokładnie tak, dziękujemy bardzo, Dagmaro. W takim razie przejdziemy sobie do pytań, bo faktycznie pojawiło się ich dużo. Czyli tam jedno z pierwszych już udało Ci się odczytać i odpowiedzieć, odnośnie opiekuna stażu, czy może być jednocześnie dyrektor placówki. Czyli to już wiemy. Natomiast mamy kolejne pytanie od pani Sylwii. Czy zatrudniony nauczyciel mianowany lub dyplomowany do komisji musi mieć wykształcenie z wychowania przedszkolnego? Mógłby być to na przykład polonista?

Dagmara: Tak, musi mieć właśnie takie samo, jak tutaj właśnie było w prezentacji, że musi mieć tak jak właśnie jest stażysta, czyli jest przedszkole, wczesnoszkolne przedszkole i właśnie też tak będziemy zatrudniać takiego, który ma, nie? Który pracuje w szkole, ale my go zatrudnimy, bo jest mianowany, dyplomowany i ma skończone studia z wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Czyli może być tym polonistą dodatkowo, ale musi mieć na tym samym stopniu też nauczania, nie? Justyna: Nie wiem, czy tamto drugie pytanie… czy staż trzeba odbyć, można odbyć w jednej placówce, to znaczy, czy trzeba odbyć w jednej placówce, czy można na przykład w kilku?

Dagmara: Nie, w jednej, ale pewnie chodzi o to, bo też jest tak, że nauczyciele są zatrudniani w jednej i drugiej placówce. Musimy wybrać placówkę wiodącą i w tej placówce wiodącej będzie ocena dorobku zawodowego, akt nadania, będzie wszystko w jednej placówce. Jeśli o to chodziło w pytaniu, tak?

Justyna: Dobra. Mamy kolejne pytanie od pani Karoliny. Co powinno znaleźć się w planie rozwoju zawodowego?

Dagmara: Tutaj rozporządzenie ściśle określa, co powinno znaleźć się w planie rozwoju zawodowego. Ten plan rozwoju mój, który został zaakceptowany, przeszedł, będzie dostępny po właśnie skończonym webinarze. Jest też na informacja na blogu INSO. Ale to jest właśnie zgodnie z rozporządzeniem. Najpierw tam trzeba napisać wstęp, czyli wstęp pisze oczywiście stażysta, kim jest, gdzie pracuje, gdzie się uczył, czyli te swoje całe zaplecze edukacyjne wystawia. Potem właśnie mamy ten plan, czyli musi być znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji. Wszystko tak jak idzie w rozporządzeniu, tam są wytyczne, osiem takich punktów. No i muszą być zadania z planu rozwoju, czyli jeśli mamy zapoznanie przepisów prawa dotyczących organizacji na przykład po pierwsze, tak? No to musi być, że zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego dla nauczycieli, nawiązanie współpracy opiekunem stażu, określenie kierunku rozwoju zawodowego i są formy realizacji, później musimy określić, oraz oceny stopni realizacji i efekty. No to już właśnie ta ocena stopnia realizacji i efekty, to, co chcemy uzyskać, czyli że poznałam procedurę osiągania awansu zawodowego, zaznajomiłam się z powinnościami nauczyciela i właśnie każdy z tych tak po kolei powinien wyglądać, nie? Jest tego dość dużo, bo nie zmieścicie się. Na pewno ten nauczyciel, jeśli zrobi to rzetelnie, stażysta, nie liczcie na to, że to będzie trzy, cztery strony. U mnie to już jest chyba z dziesięć stron, no dokładnie, więc to musi być dość obszerne i dobrze opisane. I ze stanem faktycznym. I też, jak opisujemy właśnie to sprawozdanie, jak mamy ten plan realizacji, no to musi być właśnie efekty też dla placówki, dla nauczyciela i dla placówki, czyli przepraszam, tutaj jest plan rozwoju, już omówiłam, no ale muszą być właśnie zgodnie z tym rozporządzeniem. Tak, plan działania, musi być zadanie, jakie chcemy wykonać, formy realizacji, termin i ważne, też muszą być terminy, ale to jest tak jak właśnie nadzór pedagogiczny, to jest tylko plan, tak? Jak coś mamy zaplanowane na wrzesień albo tam na luty, a będzie w marcu, to po prostu w sprawozdaniu tylko piszemy, że do tego zadania przydzieliliśmy taki termin, ale zrobiliśmy to w marcu ze względu na. Tak samo właśnie nauczanie zdalne. Też piszemy nauczanie zdalne, że coś było zaplanowane na ten konkretny termin, takie zadanie, ale ze względu na nauczanie zdalne było to realizowane zdalne. No i też są dowody realizacji, no to możemy napisać, że wysyłaliśmy rodzicom zdalnie różnego rodzaju pomoce i różne rzeczy albo że opiekun stażu na przykład obserwował nasze zdalne zajęcia, tam je omawiał ze mną, pomagał mi merytorycznie i mnie wspierał, więc tutaj wszystko. Nie trzeba pisać aneksów do planu rozwoju zawodowego, można po prostu zaznaczyć, tak? W sprawozdaniu, że było to nauczanie zdalne i tutaj to wprowadziliśmy, to i to, i to są dowody realizacji.

Justyna: Dobra, to super, dziękujemy. I mamy następne pytanie, od pani Magdy. Czy jeśli dyrektor placówki niepublicznej nie ma stopnia zawodowego, ale drugi nauczyciel ma, to czy można rozpocząć staż? Czy jest konieczne, aby dyrektor też miał wyższy stopień zawodowy od nauczyciela stażysty?

Dagmara: Nie, nie jest to konieczne. Może tutaj moja pani dyrektor jest stażystą, ja jestem kontraktowym nauczycielem, a też byłam ogólnie wtedy stażystą, ona była stażystą i była w komisji powołana jako przewodnicza. Ona powołuje, ona jest tym organem, który powołuje nam tą komisję, nie kuratorium oświaty, tylko właśnie my jako dyrektorzy. Jako dyrektorzy jesteście organem, który powołuje komisję i tam sprawdza, czuwa nad jej przebiegiem. Jesteście członkiem komisji.

Justyna: Super, to dzięki. I mamy pytanie od pani Aleksandry. Pani Aleksandra ukończyła studia na kierunku zintegrowana edukacja wczesnoszkolna, bez przedszkolnej.

Dagmara: To tak jak ja.

Justyna: Czy może rozpocząć staż w przedszkolu?

Dagmara: Tak, ja jestem po zintegrowanej edukacji, pozdrawiam, wczesnoszkolnej i skończyłam właśnie staż, tak? Znaczy rok temu skończyłam na kontraktowego, więc można.

Justyna: No to super, to wszystko się wyjaśniło.

Dagmara: Tutaj jeszcze pani Marta, która, jeśli mogę się wtrącić, ma pytanie. Czy postępowanie kwalifikacyjne może być zorganizowane w sobotę? Mam trzech nauczycieli stażystów i chcę to zrobić w jeden dzień, a muszą też mieć opiekę do dzieci. Albo czy może być po godzinach otwarcia przedszkola? W sobotę się nie zaleca. To nie są dni pracujące. Ale u mnie rozmowa była na godzinę siedemnastą czy siedemnastą trzydzieści, więc jak najbardziej można.

Justyna: Czyli można po prostu po godzinach otwarcia.

Dagmara: Tak.

Justyna: Dobrze. Pani Patrycja pyta. Czy konieczna jest obecność osoby z kuratorium?

Dagmara: Osoba z kuratorium jest to obserwator. Kuratorium może nam wysłać obserwatora i ogólnie bardzo dobrze, jak wyśle, bo wszystko sprawdzi, czy wszystko jest zgodnie z rozporządzeniami, wtedy nam nie cofną stażu, ale nie musi. Ja z doświadczenia tutaj właśnie w pomorskim, tyle koleżanek, co mam tu w przedszkolach prywatnych, no i wszystkie miały obserwatora z kuratorium.

Justyna: Czyli to nie jest też takie konieczne.

Dagmara: Nie.

Justyna: To może być, ale nie musi.

Dagmara: Ale musimy powiadomić kuratorium, to jest konieczne, to jest w rozporządzeniu, to jest w Karcie Nauczyciela napisane. Musimy powiadomić kuratorium.

Justyna: I czy kuratorium musi powiadamiać również przedszkole niepubliczne? Pyta pani Aleksandra.

Dagmara: Tak, tak, my podlegamy, jeśli chodzi o awans zawodowy. Zatrudniając na umowę o pracę, no wiadomo, pracownik pracuje na umowę o pracę, nie na Kartę Nauczyciela, ale my podlegamy pod Kartę Nauczyciela, jeśli chodzi o awans zawodowy. Jeśli chcemy, bo w prywatnym nie musimy ogólnie udostępniać tej możliwości rozpoczynania staży, ale oczywiście nauczyciele się pytają, czy mogą realizować staż zawodowy, więc możemy, nie musimy, ale jeśli już to robimy, to podlegamy pod Kartę Nauczyciela, jeśli chodzi o awans zawodowy. Jeśli chodzi o tysiąc złotych na start, to nie. Można, nie trzeba, ale wszystkie inne te zapiski to tak.

Justyna: Pani Paulina pyta, czy jeśli przewodniczący zespołu nauczycieli jest nauczycielem kontraktowym, to może być w komisji?

Dagmara: Jeśli przewodniczący…

Justyna: Zespołu nauczycieli jest nauczycielem kontraktowym?

Dagmara: Musi być mianowany albo dyplomowany.

Justyna: Czyli nie może być w komisji?

Dagmara: Nie. Czy jeśli kilka osób w przedszkolu robi awans, to można wysłać jedno wspólne zawiadomienie? Tak, można, do kuratorium można, tylko proszę tak przejrzyście wyszczególnić wszystkie te osoby, imię, nazwisko osoby, jaki właśnie awans i jakiego dnia, na jaką godzinę, nie?

Justyna: A czy opiekun stażu może mieć kilku stażystów?

Dagmara: Tak, to też już czytałam i może mieć kilku stażystów.

Justyna: Okej, dobrze. Pani Weronika pyta, czy podpowiemy, co powinno się znaleźć w planie rozwoju zawodowego? To już takie pytanie było, pani Weroniko.

Dagmara: Ale podkreślam, plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie z rozwoju zawodowego, wszystkie gotowce dostaniecie tutaj od INSO w mailu, więc tam zmieniacie tak naprawdę tylko typ placówki i działania, tak? Bo w planie rozwoju zawodowego my planujemy swoje działania, swoje zadania względem tych wymagań, jeśli coś wymaga od nauczyciela. Więc jeśli macie, no nie wiem, jeśli macie tam różne priorytety, to według tych priorytetów przedszkola i programu wychowania przedszkolnego, tam będą napisane właśnie zadania, które nauczyciel chce wykonać, stażysta. Bo musi sobie sam zaplanować, a w tym planowaniu to dobrze, żeby pomógł mu właśnie opiekun, nie?

Justyna: Pani Aleksandra pyta, czy jeśli w niepublicznym przedszkolu właściciel widnieje jako dyrektor, a nie jest pracownikiem pedagogicznym, to czy on może podpisać się w akcie nadania awansu?

Dagmara: Może.

Justyna: Może się podpisać. A jaki…

Dagmara: Bo on jest dyrektorem zarządzającym, rozumiem, tak? Jeśli jest dyrektorem administracyjnym zarządzającym, to on powołuje komisję kwalifikacyjną i to on jako właściciel tej placówki, chyba że jest dyrektor pedagogiczny, no to dyrektor pedagogiczny nie ma tutaj wtedy, no jeszcze lepiej, ale jeśli on, to on po prostu się podbija, tak? Bo też wiem, że są właśnie właściciele przedszkoli, ale którzy w ogóle nie… tylko po prostu są właścicielami, więc wtedy nie są żadnymi dyrektorami administracyjnymi bądź zarządzającymi, ale mają takiego dyrektora. Dyrektor komisji i o on się podbija.

Justyna: Pani Krystyna pyta, czy jeśli dyrektor jest opiekunem, to w powołaniu komisji wpisuje siebie dwa razy?

Dagmara: Nie, nie można wpisać siebie dwa razy. Tu też miałam taką zagwozdkę. Musimy wyznaczyć. Dyrektor wtedy musi wyznaczyć. Jest tak, dyrektor, opiekun i ta trzecia osoba, więc jeśli dyrektor jest opiekunem, to w tym momencie jednego nauczyciela minimum kontraktowego w komisji, no i oczywiście tego mianowanego i dyplomowanego. Albo dyplomowanego nauczyciela też trzeba mieć, nie?

Justyna: Czyli w sumie już prawie odpowiedziałaś na kolejne pytanie, które chciałam zadać od pani Moniki. Czy nauczyciel mianowany musi być w komisji, czy może być…

Dagmara: Mianowany lub dyplomowany.

Justyna: Uzyskany kontraktowy i rozpoczął awans na stopień mianowanego?

Dagmara: Słucham?

Justyna: Czy nauczyciel mianowany musi być w komisji, czy może być taki, który ma uzyskany stopień kontraktowy i rozpoczął awans na stopień mianowanego?

Dagmara: Nie, bo nie ma stopnia zawodowego awansu mianowanego, ale kto wie, czy w ogóle go dostanie, nie? Czy ukończy.

Justyna: Dokładnie, bo to jest dopiero w trakcie jakby uzyskiwania tego tytułu. Dobrze, mamy kolejne pytanie od pani Magdy. Dyrektor przedszkola niepublicznego nie ma żadnego stopnia awansu zawodowego, jeden z nauczycieli ma stopień nauczyciela kontraktowego, czy mogę w takim razie rozpocząć staż na nauczyciela kontraktowego?

Dagmara: Jeśli ten nauczyciel, bo opiekunem stażu, no jeśli ten dyrektor nie ma kontraktowego…

Justyna: Nie ma żadnego stopnia.

Dagmara: Nie może być opiekunem, musi być opiekunem osoba z kontraktowym pełniąca obowiązki kierownicze w przedszkolu, czyli nie ten dyrektor [00:49:02] umowę, że z dniem wrześniowym ten nauczyciel kontraktowy pełni obowiązki kierownicze w przedszkolu i wtedy może być Twoim opiekunem, czyli masz dyrektora, opiekuna, no a później zatrudnicie tego właśnie nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.

Justyna: Pani Ilona ma też pytanie. Dlaczego w planie rozwoju zawodowego zawsze umieszczone są założenia w formie tabelki? Czy są jakieś wytyczne odnośnie tego?

Dagmara: Nie muszą być, nie muszą, mogą być opisowe, ale każdy tak robi, ponieważ nawet obserwator w kuratorium mi powiedział, że to jest czyste, przejrzyste, klarowne i później, jak ten nauczyciel stażysta widzi swój plan, to może sprawdzić, czy idzie zgodnie z planem, czy wszystko wykonał.

Justyna: I mamy jeszcze pytanie też od pani Natalii, bardzo podobne do wcześniejszego, odnośnie tych nauczycieli mianowanych, mianowicie pani Natalia pyta, mówi, że zajmuje stanowisko kierownicze w placówce niepublicznej i jednocześnie chce zrobić awans na nauczyciela kontraktowego. Kto wtedy wejdzie w skład komisji? Czy może to być organ prowadzący, właściciel bez wykształcenia pedagogicznego?

Dagmara: Tak, tak miałam ja. Właśnie byłam nauczycielem stażystą i rozpoczęłam staż na nauczyciela kontraktowego, więc miałam też o tyle fajnie, że zatrudniliśmy psychologa, który był moim opiekunem stażu, był mianowanym, więc mógł być moim opiekunem stażu, więc był dyrektor, opiekun stażu i trzecia osoba zatrudniona, ten nauczyciel mianowany lub dyplomowany. I tak przebiegła właśnie komisja.

Justyna: Czyli w tym momencie odpowiedziałaś również na pytanie pani Renaty, ile członków komisji musi być podczas komisji klasyfikacyjnej?

Dagmara: Zgłoszonych musi być trzech, powiadomionych, nie? Trzech. Ale przyjść może dwóch. Musi być minimum dwóch. Jak będzie jeden tylko członek komisji, no to nie może się odbyć komisja, tak?

Justyna: I jeszcze dodatkowo może być osoba z kuratorium. Może być, ale…

Dagmara: Może być, ale nie musi. Tak, obserwator dobrze, jak jest tak naprawdę. Bardzo dobrze, jak jest.

Justyna: Pani Agnieszka pyta, czy placówka może opóźnić powołanie komisji?

Dagmara: Placówka opóźnić? Nie rozumiem pytania.

Justyna: Czy placówka może opóźniać nam powołanie komisji?

Dagmara: Znaczy tutaj mamy wyznaczone, tak? Że w roku, w którym zdaliśmy, no to musimy przeprowadzić rozmowę. Jeśli opóźnienia będą tak duże, że przeskoczymy ten rok, no to już jest po ptakach, no to już nie ma awansu zawodowego, bo nie możemy utworzyć komisji. Nauczyciel jeszcze raz musi. Wszystko właśnie będzie unieważnione, nie? Więc wszystko musi jeszcze raz.

Justyna: A co takiego na przykład może opóźnić nam taki awans i powołanie komisji?

Dagmara: i chorobowe. Jakaś choroba ze strony właśnie nauczyciela stażysty bądź też, nie wiem, coś się stanie z dyrektorem i od razu opiekunem, czyli jest tylko jedna osoba w komisji, tak? Która może przyjść, żeby… ale to są naprawdę bardzo rzadkie przypadki, ale też jeśli mamy coś takiego, że mamy chorobę stażysty, bo to właśnie o niego chodzi, więc on musi być, tak? I dwóch członków komisji z trzech powołanych, najlepiej dzwonić do kuratorium i mówić, że taka i taka sytuacja. No to jest tak, że jest jedno rozporządzenie, a różne są czasami interpretacje, więc może oni, nadzór pedagogiczny coś tam doradzi, czegoś się doszuka jeszcze w tych rozporządzeniach, ustawach, co możecie tam zrobić i do kiedy musicie koniecznie przeprowadzić tą komisję. No jeśli będzie to za długo i przekroczy to ten rok, tak jak mówiłam, w takim wypadku, no już nie możemy przeprowadzić komisji.

Justyna: No i jeszcze pytanie od pani Beaty, czy dyrektor, który jest opiekunem stażu, musi jednocześnie pisać projekt oceny z oceną dorobku zawodowego nauczyciela?

Dagmara: Tak, bo projekt oceny dorobku nauczyciela przeprowadza opiekun stażu, czyli pisze to dyrektor w takim wypadku, jeśli on jest opiekunem stażu.

Justyna: Jak prawidłowo napisać sprawozdanie? To chyba też mamy we wzorach, to będzie można…

Dagmara: Tak, mamy na pewno. To idzie chronologicznie, to sprawozdanie idzie na równi z planem rozwoju, czyli wypisujemy właśnie, tak jak mówiłam na początku, wypisujemy, jest zadanie, termin i to, czy to zadanie zostało zrealizowane i czy zostało to udokumentowane, jak zrealizowaliśmy. To jest sprawozdanie, czyli tak jak mamy sprawozdania z zajęć zdalnych czy z innych rzeczy, tak samo tutaj. Krótko, zwięźle, na temat, konkretnie.

Justyna: Od pani Renaty mamy też bardzo podobne pytanie, w sumie, które było, ale przeczytam. Czy jeżeli ja jestem dyrektorem i opiekunem, a w placówce nie ma innego nauczyciela mianowanego, to komisja może składać się z organu prowadzącego, osoba fizyczna prowadząca przedszkole?

Dagmara: I tutaj właśnie… to jest pani Renata?

Justyna: Tak.

Dagmara: Więc, czyli ja jestem dyrektorem i opiekunem, a w placówce nie ma innego nauczyciela mianowanego. Trzeba zatrudnić, trzeba podać trzy różne nazwiska w komisji. Nie może być jeden od dwóch rzeczy. Bo tak też chciałam zrobić u siebie na stażu, ale niestety nie było można. Więc trzeba, no zatrudniajmy tam, trzeba zatrudnić tam na jakąś jedną dziesiątą na umowę o pracę i wpisać.

Justyna: Pani Justyna pyta, czy w trakcie roku można zmienić opiekuna stażu?

Dagmara: Tak, można zmienić opiekuna stażu. Są różne przyczyny, na przykład opiekunowi stażu, możemy zakończyć z nim współpracę, coś tam nie poszło albo kończy mu się umowa, nie przedłużamy, w takim wypadku dyrektor zawiadamia stażystę na piśmie, że działając właśnie na podstawie rozporządzenia czy tam Karty Nauczyciela, zmieniamy opiekuna stażu pani Joanny Bąk z tego opiekuna na tego opiekuna dnia tego i tego. Od którego dnia zmieniamy, tu musi być wszystko szczegółowo opisane. No i tutaj taki prosty wzór właśnie zmiany opiekuna dajemy do podpisu, że się zapoznał z tym stażysta i też nawet piszemy, że wyznaczamy mu nowego opiekuna stażu, no i wtedy jest okej, nie? Tylko musi być to na papierze.

Justyna: A z jakim wyprzedzeniem należy zatrudnić trzeciego członka komisji, czyli ewentualnie tą osobę, której nam brakuje?

Dagmara: No tutaj jest tak, że powołam komisję w lipcu, w połowie lipca, bo od 1 lipca zatrudnię tego trzeciego członka komisji, więc w połowie lipca, żeby wszystko było fajnie, legalnie, więc w połowie lipca tak mniej więcej. Żeby to nie było dzień przed, tak? No siedem dni minimum. Z tydzień, żeby to było.

Justyna: A czy ta trzecia osoba z komisji musi mieć umowę o pracę, czy może mieć umowę o współpracę?

Dagmara: Musi mieć umowę o pracę. Nauczycieli zatrudniamy na podstawie umowy o pracę. Musi być to nauczyciel pracujący w przedszkolu, czyli na umowę o pracę.

Justyna: I pani Renata jeszcze tutaj nam doprecyzowała pytanie, że ona jako dyrektor jest nauczycielem mianowanym, dyrektorem i opiekunem jedynym, czy jako druga osoba może być właściciel przedszkola?

Dagmara: Rozumiem, że jest właściciel przedszkola i jest dyrektor mianowany, tak?

Justyna: Tak, ona jest dyrektorem. Ja jako dyrektor jestem nauczycielem mianowanym, dyrektorem i opiekunem w jednym, a czy jako druga osoba może być właściciel przedszkola?

Dagmara: A czy właściciel przedszkola jest dyrektorem zarządzającym, administracyjnym? Czy może po prostu tak się powołać, że jest? Niech wpisze to w statut, że jest tym właśnie dyrektorem administracyjnym. I pamiętajmy, że statut później przedstawiamy osobie, która dokonała wpisu i wtedy tak.

Justyna: I mamy jeszcze jedno pytanie od pani Agnieszki. Czy jeśli zmieniam miejsce zatrudnienia na inne przedszkole, to czy mogę w nowej placówce mieć rozmowę kończącą staż? Jak poprawnie przenieść dokumenty?

Dagmara: Tak, to tam masz rozmowę kończącą staż, bo zmieniasz, rozumiem, że wygasła Ci się umowa albo przerwaliście tą umowę o pracę i przeszłaś szybciutko, czyli kontynuujesz staż, do innej placówki, więc tam realizujesz dalej staż i to będzie ta druga placówka, w której teraz pracujesz, miejscem Twojej komisji kwalifikacyjnej.

Justyna: Okej. I jeszcze mam jedno pytanie już na sam koniec od pani Eweliny. Czy do zadań z czasu edukacji zdalnej wymagany jest aneks do planu rozwoju zawodowego?

Dagmara: Nie jest wymagany. Tam mamy też taki styl, chyba jest osiem wymagań, jeśli chodzi o plan rozwoju. Tam sobie właśnie planujemy też działania, jeśli dobrze pamiętam, coś tam właśnie było, działania medialne, coś z mediami i technologią. I tam jak najbardziej możemy to wrzucić, że nauczanie zdalne właśnie, że dzięki nauczaniu zdalnemu to zrealizowaliśmy to zadanie, tak? Możemy tam to wrzucić i ładnie to opisać. Tylko to zadanie, to nauczanie zdalne musi być w sprawozdaniu, tak? Bo no musi gdzieś pojawić się zapis, że uczyliśmy zdalnie, ale tam możemy to wrzucić.

Justyna: Dobrze, bardzo dziękujemy w takim razie za wszystkie pytania. Dagmaro, czy Ty masz jakąś taką wskazówkę, nie wiem, płynąca od siebie, żeby się, nie wiem, nie stresować przy takim awansie, coś takiego od siebie dla wszystkich pań, które jeszcze są w trakcie awansu albo czeka już ich właśnie samo powołanie komisji, jakiś taki tip, taką małą radę dla nich?

Dagmara: No to ja może takiego tipa dam, bo ja się strasznie stresowałam i ja was wszystkie rozumiem, naprawdę wszystkie rozumiem, że się stresujecie przed tą komisją i przed ewentualnym przyjściem osoby z kuratorium, bo ja sobie to tak wyobrażałam, że przyjdzie mi osoba z kuratorium i nie dość, że będzie sprawdzać dokumenty stażowe, a to jeszcze będzie chciała, nie wiem, sprawdzić dzienniki zajęć, inne tego typu rzeczy. No nie, no okazało się, że ta osoba z kuratorium, obserwator jest bardzo pomocny, a ja, jak nie wiedziałam czegoś, bo nie wiedziałam niektórych rzeczy, zanim zaczęłam czytać to rozporządzenie, to jest klucz do sukcesu, czytać rozporządzenie, Kartę Nauczyciela, to dzwoniłam do kuratorium. Mój nadzór pedagogiczny był w Gdyni, bo podlegam pod kuratorium w Gdańsku, ale dzwoniłam właśnie do tej Gdyni, bo tam jest nadzór pedagogiczny, był tak pomocny, wszystko wyjaśnił, wszelkie pytania, wątpliwości rozwiał i naprawdę był bardzo pomocny. Więc mój tip, jeśli macie jakieś wątpliwości, jeśli macie jakieś pytania, jest jeden webinar, ktoś mówi tak, jest drugi webinar, ktoś mówi tak i już głupiejemy po prostu, na portalu oświatowym, na INSO, wszędzie są różne informacje, napisać do kuratorium swojego oświaty i tam na pewno otrzymacie rzetelną, konkretną odpowiedź, tak jak oni sobie tego życzą, bo to oni właśnie wysyłają obserwatora swojego, który będzie dokonywał tej analizy formalnej całego przebiegu stażu. I sprawdzać dokumenty, naprawdę sprawdzać dokumenty dwa, trzy razy.

Justyna: Super, czyli za wszystkie panie trzymamy mocno kciuki, które są przed awansem. Za dzisiaj bardzo dziękujemy Tobie, Dagmaro. Dziękujemy za wszystkie pytanie, które zostały nadesłane. Było ich dzisiaj wyjątkowo bardzo dużo. Ja zapraszam oczywiście na za tydzień, dokładnie na czwartek, osiemnastego, również o godzinie osiemnastej, kolejny webinar z cyklu Akademia INSO. Tym razem będziemy poruszać temat dotacji unijnych. To jest kolejny temat, który wypłynął z Państwa strony, więc zapraszamy. Wszystkie informacje oczywiście zostaną w najbliższym czasie umieszczone na naszym Facebooku, na naszej grupie. Zapraszamy, zachęcamy, dołączacie tam do nas, śledźcie nasz fanpage. No i jeszcze taka ważna informacja, po ostatnim webinarze z panią Moniką Sobkowiak został również udostępniony podcast o emocjach dziecka, do którego również gorąco zachęcam. Wysłuchajcie, przysyłajcie nam opinie. Za dzisiaj jeszcze raz dziękujemy. Życzymy miłego wieczoru. Tak?

Dagmara: Bo mi się przypomniało, ja tak zawsze mam, przepraszam.

Justyna: Dobrze.

Dagmara: Jesteś dyrektorem i opiekunem stażu razem, powołaj u siebie w placówce wicedyrektora i sprawa rozwiązana, nie musicie kombinować z właścicielami przedszkoli. Po prostu jakiegokolwiek, może być to nawet stażysta wicedyrektorem, może być, bo tam jest, że dyrektor lub wicedyrektor przedszkola, potem opiekun stażu i trzeci ten właśnie nauczyciel mianowany lub dyplomowany, więc polecam.

Justyna: Czyli jeszcze taki jeden tip na sam koniec.

Dagmara: Tak.

Justyna: Dziękujemy.

Dagmara: Można zatrudnić, nie musi być na cały rok, nie? Na czas komisji.

Justyna: Super. Czyli dziękujemy jeszcze raz, dziękujemy Tobie, Dagmara. I do zobaczenia za tydzień i jeden dzień, dokładnie w czwartek, osiemnastego. Do widzenia.

Dagmara: Do widzenia.

Justyna: Cześć.