Misja i wizja przedszkola

Misja i wizja to kluczowe wartości, które chcielibyśmy propagować poprzez działalność naszej placówki. Pomagają wyróżnić się na tle innych przedszkoli, a także niosą ze sobą ważny komunikat dla rodziców, wybierających odpowiednią placówkę dla swojego dziecka. Czym zatem jest misja i wizja oraz w jaki sposób wpływają one na budowanie wizerunku przedszkolu?

Współpraca na linii rodzic- przedszkole

Przedszkola publiczne, ale także przedszkola niepubliczne są placówkami nastawionymi na działanie o charakterze długoletnim. Co więcej, przedszkola działają w zakresie istotnych usług społecznych, silnie związanych z zaufaniem oraz środowiskiem lokalnym. Oznacza to, iż przedszkole musi być nastawione nie tylko na zdobywanie małych klientów, ale także musi postawić na ścisłą współpracę z rodzicami, obejmującą wspólne działania, nie tylko dyrektorem, ale również z nauczycielami.

Współpraca placówki powinna zatem odbywać się także na linii przedszkole-rodzice. Tym samym, działania przedszkola muszą realizować wymagania, jakie stawiają rodzice i odpowiadać na ich potrzeby.

Czym zatem jest wizerunek przedszkola?

Wizerunek przedszkola to sposób, w jaki widzą je nasi odbiorcy – nie tylko dzieci, rodzice, ale także osoby funkcjonujące w naszym środowisku lokalnym. Obowiązkiem dyrektora, jest spełnienie wymagań środowiskowych, dzięki czemu budowany wizerunek jest współtworzony w środowisku lokalnym. Dyrektor przedszkola w swojej pracy musi kierować się po pierwsze budowaniem stabilizacji i konsekwencji w działaniu przedszkola, dzięki czemu społeczne zaufanie do przedszkola będzie miało trwałe fundamenty.

Po drugie dyrektor przedszkola musi dopasowywać się do zmieniających się potrzeb i możliwości dzieci, ale także musi zwrócić uwagę na wymagania rodziców. Gdyż to rodzice przede wszystkim opiniują wizerunek przedszkola, i pośrednio też mogą stawiać placówce warunki, których realizacja wpływa bezpośrednio na obraz placówki. Musimy pamiętać, iż realizacja potrzeb rodziców jest bezpośrednio związana z realizacją potrzeb dziecka.

Misja i wizja przedszkola to nie synonimy

Nasze przedszkola z całą pewnością mają już określoną misję i wizję, stąd wiemy, że misja i wizja przedszkola to odrębne znaczenia, choć nie można zapominać, że są z sobą powiązane. Przyjrzyjmy się jakie warunki spełnia misja, a jakie warunki wizja, czyli – co to jest wizja i misja przedszkola. Misja przedszkola powinna określić, dlaczego przedszkole zaistniało i jakie cele mu przyświecają – jest to podejście ogólne, szczegóły powinniśmy skonkretyzować w strategii przedszkola.

Wizja przedszkola powinna zaś odnieść do sposobów realizacji celów określonych w misji przedszkola. Można to skategoryzować w następujący sposób:

  • w pracy przedszkola uwzględniamy jego tożsamość,
  • w pracy przedszkola mamy określone jednoznaczne tory funkcjonowania,
  • w pracy przedszkola mamy ustaloną formę propozycji oferty, którą mogą opiniować rodzice – oferta spełnia potrzeby ich dziecka, daję dzieciom realną możliwość rozwoju,
  • w pracy przedszkola mamy określone metody pracy, działań podejmowanych na rzecz naszych małych odbiorców, ustalanych np. przy współpracy z rodzicami dzieci przedszkolnych- metody pracy stwarzają szansę dzieciom na kompleksowy rozwój.

Warto zaznaczyć, iż te trzy elementy wizja, misja i strategia to fundamenty zarządzania. Ich brak może być skutkiem błędnych decyzji dyrektora przedszkola względem np. wymagań rodziców, możliwości dzieci itd. A to rodzice dzieci przedszkolnych są najważniejszym nośnikiem informacji o wizerunku przedszkola, gdyż to ich zbiór wiedzy na temat placówki, pośrednio kreuje wizerunek placówki.

Dobrze skomponowana misja to…

1. Ważne osiągnięcia– warto, abyśmy eksponowali wszystko to, co nasze przedszkole już dokonało, pokazywali cały proces rozwoju placówki. W przypadku przedszkola, gdy zaczyna ono dopiero swoją historię, warto zaakcentować osiągnięcia tworzących placówkę osób. Tym samym wskażemy, iż rozwój placówki będzie realny dzięki tym osobom.

2. Wartości i cele pracowników – z korzyścią dla rozwoju placówki stanie się ukazanie, iż wartości i cele pracownicze, w tym kadry zarządzającej odbijają się w kierunku, w jakim zmierza rozwój przedszkola.

3. Potrzeby rodziców – potrzeby rodzica, dziecka winny znaleźć obraz w kierunku, jakim działa przedszkole.

4. Możliwości i ograniczenia przedszkola (w tym umiejętności pracowników sekcji zarządzającej, umiejętności kadry pedagogicznej) – nasze założenia, które są realne do realizacji.

Promocja przedszkola – czyli rozpowrzechnianie wizji i misji przedszkola

Nie jest nowością dla dyrektorów, że w pracy przedszkola musimy uwzględnić jego promocję i marketing. Zatem warto tę sferę pracy w przedszkolu wykorzystać na rozpowszechnianie działań w naszym środowisku lokalnym, w ramach propagowania wizji i misji przedszkola.

Popularną formą działań upowszechniania wizji i misji przedszkola jest wydanie stosownego dokumentu, z opisem przyświecających naszej placówce wartości. Z łatwością możemy go rozpropagować wśród potencjalnych klientów- rodziców dzieci, poprzez dołączenie go do oferty przedszkola lub przez udostępnienie go na portalach społecznościowych lub na stronie www. przedszkola.

Nie bójmy się tego robić – to, czym się kierujemy w naszej przedszkolnej pracy, nasze umiejętności, doświadczenie, wiedza – jest najlepszą naszą wizytówką. Misję i wizję stwórzmy w przystępny dla rodziców dzieci sposób np. poprzez krótkie pytania i odpowiedzi, które będą bezpośrednio związane z tym, co ujęliśmy w misji i wizji naszego przedszkola.