Zajęcia otwarte dla rodziców w przedszkolu

Współpraca z rodzicami stanowi ważny element pracy wychowawcy. Wszak, dla dobrych efektów wychowawczych i dydaktycznych konieczna jest pozytywna aktywność całego trio – dziecka, nauczyciela i rodziców. Współpraca z rodzicami pozwala na zaprezentowanie osiągnięć grupy, budowanie pozytywnej relacji, która na co dzień jest pomocna, a w sytuacjach trudnych – konieczna. Dlaczego? Naturalnym mechanizmem, który niewątpliwie uaktywni się, gdy nauczyciel reprezentujące przedszkole rozpocznie proces uświadamiania trudności dziecka rodzicom, jest obrona. Proces ten przebiega zdecydowanie prościej i efektywniej gdy relacja między dorosłymi jest pozytywna.

Co w tej relacji ma szczególne znaczenie? Zaufanie i poczucie bezpieczeństwa rodziców, które możliwe jest wtedy, gdy ma on przekonanie o pozytywnej relacji nauczyciela i dzieci w grupie. Nauczyciele świadomi ważnej roli współpracy z rodzicem tworzą plany współpracy, które obejmują zebrania, konsultacje i zajęcia otwarte, które dzisiaj znajdą się pod lupą.

Zajęcia otwarte – jakie dają możliwości?

Czym są zajęcia otwarte? Wycinkiem przedszkolnego życia, który może obserwować rodzic. Tworzą one przestrzeń do wspólnego działania. Dlaczego jest ono ważne? Kto miał szasnę spędzić nieco więcej czasu z dziećmi ten wie, że czas spędzany z rodziną przez wychowanków przedszkola zarówno ilościowo jak i jakościowo odbiega od rzeczywistych potrzeb dzieci. Z tego względu warto uczynić z zajęć otwartych szansę na integrowania rodziców i dzieci we wspólnej zabawie, dodatkowo dając pomysł do działań z dzieckiem, które mają szansę zaistnieć w domu.

Postrzegając zajęcia otwarte dla rodziców w ten sposób i dostrzegając ich wartość na różnych płaszczyznach, jesteśmy gotowi do zaplanowania ich w taki sposób, by pokazać wartościowe rzeczy, które dzieją się w naszym przedszkolu, zaprezentować relacje rówieśnicze i relacje dzieci z nauczycielem, wskazać rodzicowi kierunek działań, które może podejmować z dzieckiem, a także budować pozytywną relację między rodzicem a nauczycielem.

Pomimo tego, że przedszkole wychodzi z inicjatywą zaprezentowania swojej pracy, umiejętności nabywanych przez dzieci i innych ciekawych inicjatyw podejmowanych w grupie, frekwencja rodziców podczas zajęć nie zawsze jest wysoka. Najtrudniejszą sytuacją jest moment rozczarowania dzieci, gdy orientują się, że ich rodzice nie są obecni podczas zajęć. Jak zadbać o to, by zajęcia otwarte w przedszkolu odbywały zgromadziły jak najwięcej osób?

Przede wszystkim powinniśmy zadbać o to, by rodzice byli poinformowani o organizowaniu takich zajęć. Wysyłają e-mail, umieszczając informacje na stronie internetowej grupy, zamieszczając daty zajęć otwartych oraz ich temat w planie pracy przedszkola czy też planie współpracy z rodzicami. W zależności od przyjętej formy kontaktu możemy wywiesić także informacje na tablicy informacyjnej, które zawierać będzie datę i godzinę, ale także temat lub zaproszenie do wspólnej zabawy.

Scenariusz zajęć otwartych – cele

Jakie nadrzędne cele (ogólne) powinien zawierać przygotowany przez nas scenariusz? Możemy ująć je w kontekście współpracy z rodzicami lub w odniesieniu do dzieci. Przykłady takich celów stanowią następujące punkty:

 • integrowanie środowiska rodzinnego i przedszkolnego;
 • rozwijanie współpracy pomiędzy przedszkolem a rodzicami;
 • prezentacja umiejętności dzieci;
 • prezentacja efektów działań grupy (np. podsumowanie projektu, konkursu, w którym udział brał rodzic i dziecko)
 • udział rodziców w warsztatach prezentujących zabawy rozwijające dziecko, które są możliwe do realizacji w domu.

W zależności od wybranego celu ogólnego, cele szczegółowe, które zawierał będzie nasz scenariusz mogą:

 • nazywać umiejętności zdobywane przez dziecko (np.: dziecko: poznaje nową technikę plastyczną, doskonali umiejętność przeliczania z zakresie 10, rozwija myślenie twórcze, rozwija umiejętność wypowiadania się na zadany temat, itp.)
 • odnosić się do działań rodziców i dzieci (np. dziecko i rodzic: wykonują wspólną pracę plastyczną, współpracują podczas zajęć ruchowych, tworzą wspólne opowiadanie na zadany temat, itp.) .

Przebieg zajęć – przepis na sukces

W zależności od mocnych stron jakie prezentuje nasza grupa, od naszych możliwości i kompetencji, w odniesieniu do wieku dzieci oraz czasu (np. zbliżające się święta) przebieg i charakter zajęć może się różnić. Przepis jest prosty.

Składniki: radosny nauczyciel, aktywny przedszkolak, “bezpieczny” rodzic.

Wykonanie:

 1. Wstęp – zabawę ruchową, muzyczną, integracyjną, podczas której pokażemy relacje rówieśniczą oraz relacje podopiecznych z nauczycielem
 2. Zabawa quizowa/gra/test/niby-teleturniej/losowanie/itp., podczas której pokażemy czego nasi podopieczni nauczyli się w ostatnim czasie
 3. Zabawa ruchowa/zręcznościowa/twórcza/plastyczna/itp., podczas której sprawimy, że nasi goście będą nie tylko obserwatorami, ale także aktywnymi uczestnikami spotkania.
 4. Podsumowanie – w zależności od charakteru i tematu spotkania, podsumowaniem może być ewaluacja, gdzie przedszkolaki podzielą się tym co było dla nich najciekawsze, co sprawiło im największą przyjemność lub rodzice zapiszą co podobało im się najbardziej (preferencyjnie: anonimowo). Inną formą jest stworzenie galerii wspólnie tworzonych prac, prezentacja tworzonego projektu – np. opowiadania, komiksu, itp.

Co sprawdza się i dobrze wychodzi?

 • wspólne tworzenie pracy plastycznej;
 • zabawy ruchowe w duetach – rodzic i przedszkolak;
 • bierne aktywizowanie rodzica na drodze zabaw ruchowych typu: usiądź rodzicowi na kolanach, stań za rodzicem, przed rodzicem, itp. (rozwijając orientację przestrzenną)

Co nie zadziała?

 • zachęcenie rodziców do odpowiedzi na forum;
 • namawianie rodziców do śpiewania;
 • “sprawdzanie” wiedzy gości;
 • rywalizacja między gośćmi;
 • rywalizacja między dziećmi (gdy rodzic mierzy się z obserwowaniem porażki swojego szkraba).

Korzystając z tych uniwersalnych rozwiązań możemy zorganizować wspaniałą zabawę w każdym terminie.

Serwować przynajmniej raz na semestr. Gotowe!

Co w tej relacji ma szczególne znaczenie? Zaufanie i poczucie bezpieczeństwa rodziców, które możliwe jest wtedy, gdy ma on przekonanie o pozytywnej relacji nauczyciela i dzieci w grupie. Nauczyciele świadomi ważnej roli współpracy z rodzicem tworzą plany współpracy, które obejmują zebrania, konsultacje i zajęcia otwarte, które dzisiaj znajdą się pod lupą.

Zajęcia otwarte – jakie dają możliwości?

Czym są zajęcia otwarte? Wycinkiem przedszkolnego życia, który może obserwować rodzic. Tworzą one przestrzeń do wspólnego działania. Dlaczego jest ono ważne? Kto miał szasnę spędzić nieco więcej czasu z dziećmi ten wie, że czas spędzany z rodziną przez wychowanków przedszkola zarówno ilościowo jak i jakościowo odbiega od rzeczywistych potrzeb dzieci. Z tego względu warto uczynić z zajęć otwartych szansę na integrowania rodziców i dzieci we wspólnej zabawie, dodatkowo dając pomysł do działań z dzieckiem, które mają szansę zaistnieć w domu.

Postrzegając zajęcia otwarte dla rodziców w ten sposób i dostrzegając ich wartość na różnych płaszczyznach, jesteśmy gotowi do zaplanowania ich w taki sposób, by pokazać wartościowe rzeczy, które dzieją się w naszym przedszkolu, zaprezentować relacje rówieśnicze i relacje dzieci z nauczycielem, wskazać rodzicowi kierunek działań, które może podejmować z dzieckiem, a także budować pozytywną relację między rodzicem a nauczycielem.

Pomimo tego, że przedszkole wychodzi z inicjatywą zaprezentowania swojej pracy, umiejętności nabywanych przez dzieci i innych ciekawych inicjatyw podejmowanych w grupie, frekwencja rodziców podczas zajęć nie zawsze jest wysoka. Najtrudniejszą sytuacją jest moment rozczarowania dzieci, gdy orientują się, że ich rodzice nie są obecni podczas zajęć. Jak zadbać o to, by zajęcia otwarte w przedszkolu odbywały zgromadziły jak najwięcej osób?

Przede wszystkim powinniśmy zadbać o to, by rodzice byli poinformowani o organizowaniu takich zajęć. Wysyłają e-mail, umieszczając informacje na stronie internetowej grupy, zamieszczając daty zajęć otwartych oraz ich temat w planie pracy przedszkola czy też planie współpracy z rodzicami. W zależności od przyjętej formy kontaktu możemy wywiesić także informacje na tablicy informacyjnej, które zawierać będzie datę i godzinę, ale także temat lub zaproszenie do wspólnej zabawy.

Scenariusz zajęć otwartych – cele

Jakie nadrzędne cele (ogólne) powinien zawierać przygotowany przez nas scenariusz? Możemy ująć je w kontekście współpracy z rodzicami lub w odniesieniu do dzieci. Przykłady takich celów stanowią następujące punkty:

 • integrowanie środowiska rodzinnego i przedszkolnego;
 • rozwijanie współpracy pomiędzy przedszkolem a rodzicami;
 • prezentacja umiejętności dzieci;
 • prezentacja efektów działań grupy (np. podsumowanie projektu, konkursu, w którym udział brał rodzic i dziecko)
 • udział rodziców w warsztatach prezentujących zabawy rozwijające dziecko, które są możliwe do realizacji w domu.

W zależności od wybranego celu ogólnego, cele szczegółowe, które zawierał będzie nasz scenariusz mogą:

 • nazywać umiejętności zdobywane przez dziecko (np.: dziecko: poznaje nową technikę plastyczną, doskonali umiejętność przeliczania z zakresie 10, rozwija myślenie twórcze, rozwija umiejętność wypowiadania się na zadany temat, itp.)
 • odnosić się do działań rodziców i dzieci (np. dziecko i rodzic: wykonują wspólną pracę plastyczną, współpracują podczas zajęć ruchowych, tworzą wspólne opowiadanie na zadany temat, itp.) .

Przebieg zajęć – przepis na sukces

W zależności od mocnych stron jakie prezentuje nasza grupa, od naszych możliwości i kompetencji, w odniesieniu do wieku dzieci oraz czasu (np. zbliżające się święta) przebieg i charakter zajęć może się różnić. Przepis jest prosty.

Składniki: radosny nauczyciel, aktywny przedszkolak, “bezpieczny” rodzic.

Wykonanie:

 1. Wstęp – zabawę ruchową, muzyczną, integracyjną, podczas której pokażemy relacje rówieśniczą oraz relacje podopiecznych z nauczycielem
 2. Zabawa quizowa/gra/test/niby-teleturniej/losowanie/itp., podczas której pokażemy czego nasi podopieczni nauczyli się w ostatnim czasie
 3. Zabawa ruchowa/zręcznościowa/twórcza/plastyczna/itp., podczas której sprawimy, że nasi goście będą nie tylko obserwatorami, ale także aktywnymi uczestnikami spotkania.
 4. Podsumowanie – w zależności od charakteru i tematu spotkania, podsumowaniem może być ewaluacja, gdzie przedszkolaki podzielą się tym co było dla nich najciekawsze, co sprawiło im największą przyjemność lub rodzice zapiszą co podobało im się najbardziej (preferencyjnie: anonimowo). Inną formą jest stworzenie galerii wspólnie tworzonych prac, prezentacja tworzonego projektu – np. opowiadania, komiksu, itp.

Co sprawdza się i dobrze wychodzi?

 • wspólne tworzenie pracy plastycznej;
 • zabawy ruchowe w duetach – rodzic i przedszkolak;
 • bierne aktywizowanie rodzica na drodze zabaw ruchowych typu: usiądź rodzicowi na kolanach, stań za rodzicem, przed rodzicem, itp. (rozwijając orientację przestrzenną)

Co nie zadziała?

 • zachęcenie rodziców do odpowiedzi na forum;
 • namawianie rodziców do śpiewania;
 • “sprawdzanie” wiedzy gości;
 • rywalizacja między gośćmi;
 • rywalizacja między dziećmi (gdy rodzic mierzy się z obserwowaniem porażki swojego szkraba).

Korzystając z tych uniwersalnych rozwiązań możemy zorganizować wspaniałą zabawę w każdym terminie.

Serwować przynajmniej raz na semestr. Gotowe!